Mat. Glava 17

El. pošta Štampa PDF

I posle šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana brata njegovog, i izvede ih na goru visoku same.
17:2  I preobrazi se pred njima, i zasja se lice Njegovo kao sunce a haljine Njegove postadoše bele kao svetlost.
17:3  I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s Njim govorahu.
17:4  A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode! Dobro nam je ovde biti; ako hoćeš da načinimo ovde tri senice: Tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji.
17:5  Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz oblaka govoreći: Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; Njega poslušajte.
17:6  I čuvši učenici padoše ničice, i uplašiše se vrlo.
17:7  I pristupivši Isus dohvati ih se, i reče: Ustanite, i ne bojte se.
17:8  A oni podignuvši oči svoje nikoga ne videše do Isusa samog.
17:9  I silazeći s gore zapovedi im Isus govoreći: Nikom ne kazujte šta ste videli dok Sin čovečiji iz mrtvih ne ustane.
17:10  I zapitaše Ga učenici Njegovi govoreći: Zašto dakle književnici kažu da Ilija najpre treba da dođe?
17:11  A Isus odgovarajući reče im: Ilija će doći najpre i urediti sve.
17:12  Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga; nego učiniše s njime šta hteše: tako i Sin čovečiji treba da postrada od njih.
17:13  Tada razumeše učenici da im govori za Jovana krstitelja.
17:14  I kad dođoše k narodu, pristupi k Njemu čovek klanjajući Mu se,
17:15  I govoreći: Gospode! Pomiluj sina mog; jer o meni besni i muči se vrlo; jer mnogo puta pada u vatru, i mnogo puta u vodu.
17:16  I dovedoh ga učenicima Tvojim, i ne mogoše ga isceliti.
17:17  A Isus odgovarajući reče: O rode neverni i pokvareni! Dokle ću biti s vama? Dokle ću vas trpeti? Dovedite mi ga amo.
17:18  I zapreti mu Isus; i đavo iziđe iz njega, i ozdravi momče od onog časa.
17:19  Tada pristupiše učenici k Isusu i nasamo rekoše Mu: Zašto ga mi ne mogasmo izgnati?
17:20  A Isus reče im: Za neverstvo vaše. Jer vam kažem zaista: ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj: Pređi odavde tamo, i preći će, i ništa neće vam biti nemoguće.
17:21  A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom.
17:22  A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: Predaće se Sin čovečiji u ruke ljudske;
17:23  I ubiće Ga, i treći dan ustaće. I neveseli behu vrlo.
17:24  A kad dođoše u Kapernaum, pristupiše k Petru oni što kupe didrahme, i rekoše: Zar vaš učitelj neće dati didrahme?
17:25  Petar reče: Hoće. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: Šta misliš Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojih sinova ili od tuđih?
17:26  Reče Njemu Petar: Od tuđih. Reče mu Isus: Dakle ne plaćaju sinovi.
17:27  Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, i baci udicu, i koju prvo uhvatiš ribu, uzmi je; i kad joj otvoriš usta naći ćeš statir; uzmi ga te im podaj za me i za se.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije