Mar. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Početak jevanđelja Isusa Hrista Sina Božjeg.
1:2  Kao što stoji u proroku: Evo ja šaljem anđela svog pred licem Tvojim, koji će pripraviti put Tvoj pred Tobom.
1:3  Glas je onog što viče u pustinji: Pripravite put Gospodnji, poravnite staze Njegove.
1:4  Pojavi se Jovan krsteći u pustinji, i propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje greha.
1:5  I izlažaše k njemu sva judejska zemlja i Jerusalimljani; i krštavaše ih sve u Jordanu reci, i ispovedahu grehe svoje.
1:6  A Jovan beše obučen u kamilju dlaku, i imaše pojas kožan oko sebe; i jeđaše skakavce i med divlji.
1:7  I propovedaše govoreći: Ide za mnom jači od mene, pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odrešiti remen na obući Njegovoj.
1:8  Ja vas krštavam vodom, a On će vas krstiti Duhom Svetim.
1:9  I u to vreme dođe Isus iz Nazareta galilejskog, i krsti Ga Jovan u Jordanu,
1:10  I odmah izlazeći iz vode vide nebo gde se otvori, i Duh kao golub siđe na Njega.
1:11  I glas dođe s neba: Ti si Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.
1:12  I odmah Duh izvede Ga u pustinju.
1:13  I bi onde u pustinji dana četrdeset, i kuša Ga sotona, i bi sa zverinjem, i anđeli služahu Mu.
1:14  A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovedajući jevanđelje o carstvu Božjem
1:15  I govoreći: Izađe vreme i približi se carstvo Božje; pokajte se i verujte jevanđelje.
1:16  I hodeći pokraj mora vide Simona i Andriju, brata njegovog, gde bacaju mreže u more; jer behu ribari.
1:17  I reče im Isus: Hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskim.
1:18  I odmah ostavivši mreže svoje pođoše za Njim.
1:19  I otišavši malo odande ugleda Jakova Zevedejevog, i Jovana brata njegovog kako u lađi krpljahu mreže;
1:20  I odmah pozva ih; i ostavivši oca svog Zevedeja u lađi s najamnicima, pođoše za Njim.
1:21  I dođoše u Kapernaum; i odmah u subotu ušavši u zbornicu učaše.
1:22  I diviše se nauci Njegovoj; jer ih učaše kao Onaj koji vlast ima, a ne kao književnici.
1:23  I beše u zbornici njihovoj čovek s duhom nečistim, i povika
1:24  Govoreći: Prođi se, šta je Tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam Te ko si, Svetac Božji.
1:25  I zapreti mu Isus govoreći: Umukni, i izađi iz njega.
1:26  I strese ga duh nečisti, i povika iz glasa, i izađe iz njega.
1:27  I uplašiše se svi tako da pitahu jedan drugog govoreći: Šta je ovo? I kakva je ovo nauka nova, da ima vlast da duhovima nečistim zapoveda, i slušaju Ga?
1:28  I ode glas o Njemu, odmah, po svoj okolini galilejskoj.
1:29  I odmah, izašavši iz zbornice, dođoše u dom Simonov i Andrijin s Jakovom i Jovanom.
1:30  A tašta Simonova ležaše od groznice; i odmah kazaše Mu za nju.
1:31  I pristupivši podiže je uzevši je za ruku i pusti je groznica odmah, i služaše im.
1:32  A kad bi pred veče, pošto sunce zađe, donošahu k Njemu sve bolesnike i besne.
1:33  I sav grad beše se sabrao k vratima.
1:34  I isceli mnoge bolesnike od različnih bolesti, i đavole mnoge istera, i ne dade đavolima da kazuju da Ga poznaju.
1:35  A ujutru, vrlo rano ustavši, izađe i ode nasamo, i onde se moljaše Bogu.
1:36  I za Njim potrčaše Simon i koji behu s njim.
1:37  I našavši Ga rekoše Mu: Traže Te svi.
1:38  I reče im: Hajdemo u obližnja sela i gradove da i tamo propovedim: jer sam ja na to došao.
1:39  I propoveda po zbornicama njihovim po svoj Galileji, i đavole izgoni.
1:40  I dođe k Njemu gubavac moleći Ga i na kolenima klečeći pred Njim i reče Mu: Ako hoćeš, možeš me očistiti.
1:41  A Isus, pošto se smilovao, pruži ruku, i dohvativši ga se reče mu: Hoću, očisti se.
1:42  I tek što mu to reče, a guba ode s njega, i osta čist.
1:43  I zapretivši mu odmah istera ga,
1:44  I reče mu: Gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi te se pokaži svešteniku, i prinesi za očišćenje svoje šta je zapovedio Mojsije za svedočanstvo njima.
1:45  A on izašavši poče mnogo propovedati i kazivati šta je bilo tako da Isus ne može javno u grad ući, nego beše napolju u pustim mestima, i dolažahu k Njemu sa svih strana.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije