Mar. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

I uđe opet u zbornicu, i onde beše čovek sa suvom rukom.
3:2  I motrahu za Njim neće li ga u subotu isceliti da Ga okrive.
3:3  I reče čoveku sa suvom rukom: Stani na sredinu.
3:4  I reče im: Valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti? Dušu održati, ili pogubiti? A oni su ćutali.
3:5  I pogledavši na njih s gnevom od žalosti što su im onako srca odrvenila, reče čoveku: Pruži ruku svoju. I pruži; i posta ruka zdrava kao i druga.
3:6  I izašavši fariseji odmah učiniše za Njega veće s Irodovcima kako bi Ga pogubili.
3:7  A Isus ode s učenicima svojim k moru; i mnogi narod iz Galileje pođe za Njim i iz Judeje;
3:8  I iz Jerusalima i iz Idumeje i ispreko Jordana i od Tira i Sidona mnoštvo veliko čuvši šta On čini dođe k Njemu.
3:9  I reče učenicima svojim da bude lađa u Njega gotova zbog naroda, da Mu ne dosađuje.
3:10  Jer mnoge isceli tako da navaljivahu na Njega koji behu nakaženi bolestima da Ga se dotaknu.
3:11  I duhovi nečisti kad Ga viđahu, pripadahu k Njemu i vikahu govoreći: Ti si Sin Božji.
3:12  I mnogo im prećaše da Ga ne prokažu.
3:13  I iziđoše na goru, i dozva koje On hteše; i dođoše Mu.
3:14  I postavi dvanaestoricu da budu s Njim, i da ih pošalje da propovedaju,
3:15  I da imaju vlast da isceljuju od bolesti, i da izgone đavole:
3:16  Prvog Simona, i nadede mu ime Petar;
3:17  I Jakova Zevedejevog i Jovana brata Jakovljevog, i nadede im imena Voanerges, koje znači Sinovi groma;
3:18  I Andriju i Filipa i Vartolomija i Mateja i Tomu i Jakova Alfejevog i Tadiju i Simona Kananita,
3:19  I Judu Iskariotskog, koji Ga i izdade.
3:20  I dođoše u kuću, i sabra se opet narod da ne mogahu ni hleba jesti.
3:21  I čuvši to rod Njegov iziđoše da Ga uhvate; jer govorahu da je izvan sebe.
3:22  A književnici koji behu sišli iz Jerusalima govorahu: U njemu je Veelzevul. On pomoću kneza đavolskog izgoni đavole.
3:23  I dozvavši ih govoraše im u pričama: Kako može sotona sotonu izgoniti?
3:24  I ako se carstvo samo po sebi razdeli, ne može ostati carstvo ono;
3:25  I ako se dom sam po sebi razdeli, ne može ostati dom onaj;
3:26  I ako sotona ustane sam na se i razdeli se, ne može ostati, nego će propasti.
3:27  Niko ne može pokućstvo jakoga, ušavši u kuću njegovu, oteti ako najpre jakoga ne sveže: i onda će kuću njegovu opleniti.
3:28  Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila:
3:29  A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu.
3:30  Jer govorahu: U njemu je nečisti duh.
3:31  I dođe mati Njegova i braća Njegova, i stojeći napolju poslaše k Njemu da Ga zovu.
3:32  I seđaše narod oko Njega. I rekoše Mu: Eto mati Tvoja i braća Tvoja i sestre Tvoje napolju pitaju za Te.
3:33  I odgovori im govoreći: Ko je mati moja ili braća moja?
3:34  I pogledavši na narod koji seđaše reče: Evo mati moja i braća moja.
3:35  Jer ko izvrši volju Božju, onaj je brat moj i sestra moja i mati moja.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije