Mar. Glava 10

El. pošta Štampa PDF

I ustavši odande dođe u okoline judejske preko Jordana, i steče se opet narod k Njemu; i kao što običaj imaše, opet ih učaše.
10:2  I pristupivši fariseji upitaše Ga kušajući: Može li čovek pustiti ženu?
10:3  A On odgovarajući reče im: Šta vam zapoveda Mojsije?
10:4  A oni rekoše: Mojsije dopusti da joj se da raspusna knjiga i da se pusti.
10:5  I odgovarajući Isus reče im: Po tvrđi vašeg srca napisa vam on zapovest ovu.
10:6  A u početku stvorenja, muža i ženu, stvorio ih je Bog.
10:7  Zato ostaviće čovek oca svog i majku i prilepiće se k ženi svojoj,
10:8  I budu dvoje jedno telo. Tako nisu više dvoje nego jedno telo.
10:9  A šta je Bog sastavio čovek da ne rastavlja.
10:10  I u kući opet zapitaše Ga za to učenici Njegovi.
10:11  I reče im: Koji pusti ženu i oženi se drugom, čini preljubu na njoj.
10:12  I ako žena ostavi muža svog i pođe za drugog, čini preljubu.
10:13  I donošahu k Njemu decu da ih se dotakne; a učenici branjahu onima što ih donošahu.
10:14  A Isus videvši rasrdi se i reče im: Pustite decu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takvih carstvo Božje.
10:15  Zaista vam kažem: koji ne primi carstvo Božje iskreno, kao dete, neće ući u njega.
10:16  I zagrlivši ih metnu na njih ruke te ih blagoslovi.
10:17  I kad izađe na put, pritrča neko, i kleknuvši na kolena pred Njim pitaše Ga: Učitelju blagi! Šta mi treba činiti da dobijem život večni?
10:18  A Isus reče mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga.
10:19  Zapovesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svedoči lažno; ne čini nepravde nikome; poštuj oca svog i mater.
10:20  A on odgovarajući reče Mu: Učitelju! Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.
10:21  A Isus pogledavši na nj, omile mu, i reče mu: Još ti jedno nedostaje: idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i dođi, te hajde za mnom uzevši krst.
10:22  A on posta zlovoljan od ove reči, i ode žalostan; jer beše vrlo bogat.
10:23  I pogledavši Isus reče učenicima svojim: Kako je teško bogatima ući u carstvo nebesko!
10:24  A učenici se uplašiše od reči Njegovih. A Isus opet odgovarajući reče im: Deco! Kako je teško onima koji se uzdaju u svoje bogatstvo ući u carstvo Božje!
10:25  Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božje.
10:26  A oni se vrlo divljahu govoreći u sebi: Ko se dakle može spasti?
10:27  A Isus pogledavši na njih reče: Ljudima je nemoguće, ali nije Bogu: jer je sve moguće Bogu.
10:28  A Petar Mu poče govoriti: Eto mi smo ostavili sve, i za Tobom idemo.
10:29  A Isus odgovarajući reče: Zaista vam kažem: nema nikoga koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju, mene radi i jevanđelja radi,
10:30  A da neće primiti sad u ovo vreme sto puta onoliko kuća, i braće, i sestara, i otaca, i matera, i dece, i zemlje, u progonjenju, a na onom svetu život večni.
10:31  Ali će mnogi prvi biti poslednji, i poslednji prvi.
10:32  A kad iđahu putem u Jerusalim, Isus iđaše pred njima, a oni se čuđahu, i za Njim iđahu sa strahom. I uzevši opet dvanaestoricu poče im kazivati šta će biti od Njega:
10:33  Evo idemo u Jerusalim, i Sin čovečji predaće se glavarima svešteničkim i književnicima i osudiće Ga na smrt, i predaće Ga neznabošcima;
10:34  I narugaće Mu se, i biće Ga, i popljuvaće Ga, i ubiće Ga, i treći dan ustaće.
10:35  I pred Njega dođoše Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, govoreći: Učitelju! Hoćemo da nam učiniš za šta ćemo Te moliti.
10:36  A On im reče: Šta hoćete da vam učinim?
10:37  A oni Mu rekoše: Daj nam da sednemo jedan s desne strane Tebi, a drugi s leve, u slavi Tvojoj.
10:38  A Isus im reče: Ne znate šta ištete: možete li piti čašu koju ja pijem, i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam?
10:39  A oni Mu rekoše: Možemo. A Isus reče im: Čašu, dakle, koju ja pijem ispićete; i krštenjem kojim se ja krštavam krstićete se;
10:40  Ali da sednete s desne strane meni i s leve, ne mogu ja dati nego kojima je ugotovljeno.
10:41  I čuvši to desetorica počeše se srditi na Jakova i na Jovana.
10:42  A Isus dozvavši ih reče im: Znate da knezovi narodni vladaju narodom i poglavari njegovi upravljaju njim.
10:43  Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi.
10:44  I koji hoće prvi među vama da bude, da bude svima sluga.
10:45  Jer Sin čovečji nije došao da Mu služe nego da služi, i da da dušu svoju u otkup za mnoge.
10:46  I dođoše u Jerihon. I kad izlažaše iz Jerihona, On i učenici Njegovi i narod mnogi, sin Timejev, Vartimej slepi, seđaše kraj puta i prošaše.
10:47  I čuvši da je to Isus Nazarećanin stade vikati i govoriti: Sine Davidov, Isuse! Pomiluj me!
10:48  I prećahu mu mnogi da ućuti, a on još više vikaše: Sine Davidov! Pomiluj me!
10:49  I stavši Isus reče da ga zovnu. I zovnuše slepca govoreći mu: Ne boj se, ustani, zove te.
10:50  A on zbacivši sa sebe haljine svoje, ustade i dođe k Isusu.
10:51  I odgovarajući reče mu Isus: Šta hoćeš da ti učinim? A slepi reče Mu: Ravuni! Da progledam.
10:52  A Isus reče mu: Idi, vera tvoja pomože ti. I odmah progleda, i ode putem za Isusom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije