Mar. Glava 16

El. pošta Štampa PDF

I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Solomija kupiše mirisa da dođu i da pomažu Isusa.
16:2  I vrlo rano u prvi dan nedelje dođoše na grob oko sunčanog rođaja.
16:3  I govorahu među sobom: Ko će nam odvaliti kamen od vrata grobnih?
16:4  I pogledavši videše da kamen beše odvaljen: jer beše vrlo veliki.
16:5  I ušavši u grob videše mladića obučenog u belu haljinu gde sedi s desne strane; i uplašiše se.
16:6  A on im reče: Ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetog; usta, nije ovde, evo mesto gde Ga metnuše.
16:7  Nego idite kažite učenicima Njegovim i Petru da pred vama ode u Galileju: tamo ćete Ga videti, kao što vam reče.
16:8  I izašavši pobegoše od groba; jer ih uhvati drhat i strah; i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu.
16:9  A Isus ustavši rano u prvi dan nedelje javi se najpre Mariji Magdalini, iz koje je isterao sedam đavola.
16:10  A ona ode te javi onima što su bili s Njim, koji plakahu i ridahu.
16:11  I oni čuvši da je živ i da Ga je ona videla ne verovaše.
16:12  A potom javi se na putu dvojici od njih u drugom obličju, kad su išli u selo.
16:13  I oni otišavši javiše ostalima; i ni njima ne verovaše.
16:14  A najposle, javi se kad njih jedanaestorica behu za trpezom, i prekori ih za njihovo neverje i tvrđu srca što ne verovaše onima koji su Ga videli da je ustao;
16:15  I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite jevanđelje svakom stvorenju.
16:16  Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se.
16:17  A znaci onima koji veruju biće ovi: imenom mojim izgoniće đavole; govoriće novim jezicima;
16:18  Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće.
16:19  A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane.
16:20  A oni izađoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije