Luka Glava 02

El. pošta Štampa PDF

U to vreme pak iziđe zapovest od ćesara Avgusta da se prepiše sav svet.
2:2  Ovo je bio prvi prepis za vladanja Kirinova Sirijom.
2:3  I pođoše svi da se prepišu, svaki u svoj grad.
2:4  Tada pođe i Josif iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju u grad Davidov koji se zvaše Vitlejem, jer on beše iz doma i plemena Davidovog,
2:5  Da se prepiše s Marijom, isprošenom za njega ženom, koja beše trudna.
2:6  I kad onamo behu, dođe vreme da ona rodi.
2:7  I rodi Sina svog prvenca, i povi Ga, i metnu Ga u jasle; jer im ne beše mesta u gostionici.
2:8  I behu pastiri u onom kraju koji čuvahu noćnu stažu kod stada svog.
2:9  I gle, anđeo Gospodnji stade među njima, i slava Gospodnja obasja ih; i uplašiše se vrlo.
2:10  I reče im anđeo: Ne bojte se; jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu.
2:11  Jer vam se danas rodi spas, koji je Hristos Gospod, u gradu Davidovom.
2:12  I eto vam znaka: Naći ćete dete povito gde leži u jaslama.
2:13  I ujedanput postade s anđelom mnoštvo vojnika nebeskih, koji hvaljahu Boga govoreći:
2:14  Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
2:15  I kad anđeli otidoše od njih na nebo, pastiri govorahu jedan drugom: Hajdemo do Vitlejema, da vidimo to što se tamo dogodilo šta nam kaza Gospod.
2:16  I dođoše brzo, i nađoše Mariju i Josifa i dete gde leži u jaslama.
2:17  A kad videše, kazaše sve što im je kazano za to dete.
2:18  I svi koji čuše diviše se tome što im kazaše pastiri.
2:19  A Marija čuvaše sve reči ove i slagaše ih u srcu svom.
2:20  I vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga za sve što čuše i videše, kao što im bi kazano.
2:21  I kad se navrši osam dana da Ga obrežu, nadenuše Mu ime Isus, kao što je anđeo rekao dok se još nije bio ni zametnuo u utrobi.
2:22  I kad dođe vreme da idu na molitvu po zakonu Mojsijevom, doneše Ga u Jerusalim da Ga metnu pred Gospoda,
2:23  (Kao što je napisano u zakonu Gospodnjem: Da se svako dete muško koje najpre otvori matericu posveti Gospodu;)
2:24  I da prinesu prilog, kao što je rečeno u zakonu Gospodnjem, dve grlice, ili dva golubića.
2:25  I gle, beše u Jerusalimu čovek po imenu Simeun, i taj čovek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izrailjeve, i Duh Sveti beše u njemu.
2:26  I njemu beše Sveti Duh kazao da neće videti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjeg.
2:27  I kaza mu Duh te dođe u crkvu; i kad donesoše roditelji dete Isusa da svrše za Njega zakon po običaju,
2:28  I on Ga uze na ruke svoje, i hvali Boga i reče:
2:29  Sad otpuštaš s mirom slugu svog, Gospode, po reči svojoj;
2:30  Jer videše oči moje spasenje Tvoje,
2:31  Koje si ugotovio pred licem svih naroda,
2:32  Videlo, da obasja neznabošce, i slavu naroda Tvog Izrailja.
2:33  I Josif i mati Njegova čuđahu se tome što se govoraše za Njega.
2:34  I blagoslovi ih Simeun, i reče Mariji, materi Njegovoj: Gle, Ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju, i da bude znak protiv koga će se govoriti
2:35  (A i tebi samoj probošće nož dušu), da se otkriju misli mnogih srca.
2:36  I beše Ana proročica, kći Fanuilova, od kolena Asirovog; ona je ostarela, a sedam je godina živela s mužem od devojaštva svog,
2:37  I udova oko osamdeset i četiri godine, koja ne odlažaše od crkve, i služaše Bogu dan i noć postom i molitvama.
2:38  I ona u taj čas dođe, i hvaljaše Gospoda i govoraše za Njega svima koji čekahu spasenja u Jerusalimu.
2:39  I kad svršiše sve po zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju u grad svoj Nazaret.
2:40  A dete rastijaše i jačaše u duhu, i punjaše se premudrosti, i blagodat Božija beše na Njemu.
2:41  I roditelji Njegovi iđahu svake godine u Jerusalim o prazniku pashe.
2:42  I kad Mu bi dvanaest godina, dođoše oni u Jerusalim po običaju praznika;
2:43  I kad dane provedoše i oni se vratiše, osta dete Isus u Jerusalimu; i ne znade Josif i mati Njegova;
2:44  Nego misleći da je s društvom, otidoše dan hoda, i stadoše Ga tražiti po rodbini i po znancima.
2:45  I ne našavši Ga vratiše se u Jerusalim da Ga traže.
2:46  I posle tri dana nađoše Ga u crkvi gde sedi među učiteljima, i sluša ih, i pita ih,
2:47  I svi koji Ga slušahu divljahu se Njegovom razumu i odgovorima.
2:48  I videvši Ga začudiše se, i mati Njegova reče Mu: Sine! Šta učini nama tako? Evo otac tvoj i ja sa strahom tražismo te.
2:49  I reče im: Zašto ste me tražili? Zar ne znate da meni treba u onom biti što je Oca mog?
2:50  I oni ne razumeše reči što im reče.
2:51  I siđe s njima i dođe u Nazaret; i beše im poslušan. I mati Njegova čuvaše sve reči ove u srcu svom.
2:52  I Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije