Luka Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Isus pak pun Duha Svetog vrati se od Jordana, i odvede Ga Duh u pustinju,
4:2  I četrdeset dana kuša Ga đavo, i ne jede ništa za to dana; i kad se oni navršiše, onda ogladne,
4:3  I reče Mu đavo: Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane hleb.
4:4  I odgovori mu Isus govoreći: U pismu stoji: Neće živeti čovek o samom hlebu, nego o svakoj reči Božijoj.
4:5  I izvedavši Ga đavo na goru visoku pokaza Mu sva carstva ovog sveta u trenuću oka,
4:6  I reče Mu đavo: Tebi ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu, jer je meni predana, i kome ja hoću daću je;
4:7  Ti, dakle, ako se pokloniš preda mnom biće sve tvoje,
4:8  I odgovarajući Isus reče mu: Idi od mene, sotono; u pismu stoji: Poklanjaj se Gospodu Bogu svom, i Njemu jedinom služi.
4:9  I odvede Ga u Jerusalim, i postavi Ga navrh crkve, i reče Mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole;
4:10  Jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe da te sačuvaju,
4:11  I uzeće te na ruke da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.
4:12  I odgovarajući Isus reče mu: Kazano je: Ne kušaj Gospoda Boga svog.
4:13  I kad svrši đavo sve kušanje, otide od Njega za neko vreme.
4:14  I vrati se Isus u sili duhovnoj u Galileju; i otide glas o Njemu po svemu onom kraju.
4:15  I On učaše po zbornicama njihovim, i svi Ga hvaljahu.
4:16  I dođe u Nazaret gde beše odrastao, i uđe po običaju svom u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.
4:17  I daše Mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mesto gde beše napisano:
4:18  Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscelim skrušene u srcu; da propovedim zarobljenima da će se otpustiti, i slepima da će progledati; da otpustim sužnje;
4:19  I da propovedam prijatnu godinu Gospodnju.
4:20  I zatvorivši knjigu dade sluzi, pa sede: i svi u zbornici gledahu na Nj.
4:21  I poče im govoriti: Danas se izvrši ovo pismo u ušima vašim.
4:22  I svi Mu svedočahu, i divljahu se rečima blagodati koje izlažahu iz usta Njegovih, i govorahu: Nije li ovo sin Josifov?
4:23  I reče im: Vi ćete meni bez sumnje kazati ovu priču: Lekaru! Izleči se sam; šta smo čuli da si činio u Kapernaumu učini i ovde na svojoj postojbini.
4:24  Reče pak: Zaista vam kažem: nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini.
4:25  A zaista vam kažem: Mnoge udovice behu u Izrailju u vreme Ilijino kad se nebo zatvori tri godine i šest meseci i bi velika glad po svoj zemlji;
4:26  I ni k jednoj od njih ne bi poslan Ilija do u Sareptu sidonsku k ženi udovici.
4:27  I mnogi behu gubavi u Izrailju za proroka Jelisija; i nijedan se od njih ne očisti do Neemana Sirijanina.
4:28  I svi se u zbornici napuniše gneva kad čuše ovo.
4:29  I ustavši isteraše Ga napolje iz grada, i odvedoše Ga navrh gore gde beše njihov grad sazidan da bi Ga bacili odozgo.
4:30  Ali On prođe između njih, i otide.
4:31  I dođe u Kapernaum grad galilejski, i učaše ih u subote.
4:32  I čuđahu se nauci Njegovoj; jer Njegova beseda beše silna.
4:33  I u zbornici beše čovek u kome beše nečisti duh đavolski, i povika iza glasa
4:34  Govoreći: Prođi se, šta je tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam Te ko si, Svetac Božji.
4:35  I zapreti mu Isus govoreći: Umukni, i iziđi iz njega. I oborivši ga đavo na sredu, iziđe iz njega, i nimalo mu ne naudi.
4:36  I u sve uđe strah, i govorahu jedan drugom govoreći: Kakva je to reč, da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima, i izlaze?
4:37  I otide glas o Njemu po svima okolnim mestima.
4:38  Ustavši, pak, iz zbornice dođe u kuću Simonovu; a taštu Simonovu beše uhvatila velika groznica, i moliše Ga za nju.
4:39  I stavši više nje zapreti groznici, i pusti je. I odmah ustade i služaše im.
4:40  A kad zahođaše sunce, svi koji imahu bolesnike od različnih bolesti, dovođahu ih k Njemu; a On na svakog od njih metaše ruke, i isceljivaše ih.
4:41  A i đavoli izlažahu iz mnogih vičući i govoreći: Ti si Hristos Sin Božji. I zaprećivaše im da ne govore da znaju da je On Hristos.
4:42  A kad nasta dan, iziđe i otide u pusto mesto; i narod Ga tražaše, i dođe k Njemu, i zadržavahu Ga da ne ide od njih.
4:43  A On im reče: i drugim gradovima treba mi propovediti jevanđelje o carstvu Božijem; jer sam na to poslan.
4:44  I propovedaše po zbornicama galilejskim.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije