Luka Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Jedanput pak, kad narod naleže k Njemu da slušaju reč Božiju On stajaše kod jezera genisaretskog,
5:2  I vide dve lađe gde stoje u kraju, a ribari behu izišli iz njih i ispirahu mreže:
5:3  I uđe u jednu od lađa koja beše Simonova, i zamoli ga da malo odmakne od kraja; i sedavši učaše narod iz lađe.
5:4  A kad presta govoriti, reče Simonu: Hajde na dubinu, i bacite mreže svoje te lovite.
5:5  I odgovarajući Simon reče Mu: Učitelju! Svu noć smo se trudili, i ništa ne uhvatismo: ali po Tvojoj reči baciću mrežu.
5:6  I učinivši to uhvatiše veliko mnoštvo riba, i mreže im se prodreše.
5:7  I namagoše na društvo koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu; i dođoše, i napuniše obe lađe tako da se gotovo potope.
5:8  A kad vide Simon Petar, pripade ka kolenima Isusovim govoreći: Iziđi od mene, Gospode! Ja sam čovek grešan.
5:9  Jer beše ušao strah u njega i u sve koji behu s njim od mnoštva riba koje uhvatiše;
5:10  A tako i u Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu: Ne boj se; odsele ćeš ljude loviti.
5:11  I izvukavši obe lađe na zemlju ostaviše sve, i otidoše za Njim.
5:12  I kad beše Isus u jednom gradu, i gle, čovek sav u gubi: i videvši Isusa pade ničice moleći Mu se i govoreći: Gospode! Ako hoćeš možeš me očistiti.
5:13  I pruživši ruku dohvati ga se. I reče: Hoću, očisti se. I odmah guba spade s njega.
5:14  I On mu zapovedi da nikom ne kazuje: Nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar za očišćenje svoje, kako je zapovedio Mojsije za svedočanstvo njima.
5:15  Ali se glas o Njemu još većma razlažaše, i mnoštvo naroda stecaše se da Ga slušaju i da ih isceljuje od njihovih bolesti.
5:16  A On odlažaše u pustinju i moljaše se Bogu.
5:17  I jedan dan učaše On, i onde seđahu fariseji i zakonici koji behu došli iz sviju sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalima; i sila Gospodnja isceljivaše ih.
5:18  I gle, ljudi donesoše na odru čoveka koji beše uzet, i tražahu da ga unesu i metnu preda Nj;
5:19  I ne našavši kuda će ga uneti od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga s odrom na sredu pred Isusa.
5:20  I videvši veru njihovu reče mu: Čoveče! Opraštaju ti se gresi tvoji.
5:21  I počeše pomišljati književnici i fariseji govoreći: Ko je ovaj što huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednog Boga?
5:22  A kad razume Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im: Šta mislite u srcima svojim?
5:23  Šta je lakše reći: Opraštaju ti se gresi tvoji? Ili reći: Ustani i hodi?
5:24  Nego da znate da vlast ima Sin čovečiji na zemlji opraštati grehe, (reče uzetome:) tebi govorim: ustani i uzmi odar svoj i idi kući svojoj.
5:25  I odmah ustade pred njima, i uze na čemu ležaše, i otide kući svojoj hvaleći Boga.
5:26  I svi se zaprepastiše, i hvaljahu Boga, i napunivši se straha govorahu: Čuda se nagledasmo danas!
5:27  I potom iziđe, i vide carinika po imenu Levija gde sedi na carini, i reče mu: Hajde za mnom.
5:28  I ostavivši sve, ustade i pođe za Njim.
5:29  I zgotovi Mu Levije kod kuće svoje veliku čast; i beše mnogo carinika i drugih koji seđahu s Njim za trpezom.
5:30  I vikahu na Njega književnici i fariseji govoreći učenicima Njegovim: Zašto s carinicima i grešnicima jedete i pijete?
5:31  I odgovarajući Isus reče im: Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni.
5:32  Ja nisam došao da dozovem pravednike nego grešnike na pokajanje.
5:33  A oni Mu rekoše: Zašto učenici Jovanovi poste često i mole se Bogu, tako i farisejski; a tvoji jedu i piju?
5:34  A On im reče: Možete li svatove naterati da poste dok je ženik s njima?
5:35  Nego će doći dani kad će se oteti od njih ženik, i onda će postiti u one dane.
5:36  Kaza im pak i priču: Niko ne meće zakrpe od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdreti, i staroj ne liči šta je od novog.
5:37  I niko ne lije vino novo u mehove stare; inače prodre novo vino mehove i ono se prolije, i mehovi propadnu;
5:38  Nego vino novo u mehove nove treba liti, i oboje će se sačuvati.
5:39  I niko pivši staro neće odmah novog; jer veli: Staro je bolje.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije