Luka Glava 11

El. pošta Štampa PDF

I kad se moljaše Bogu na jednom mestu pa presta, reče Mu neki od učenika Njegovih: Gospode! Nauči nas moliti se Bogu, kao što i Jovan nauči svoje učenike.
11:2  A On im reče: Kad se molite Bogu govorite: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje; da dođe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;
11:3  Hleb naš potrebni daj nam svaki dan;
11:4  I oprosti nam grehe naše, jer i mi opraštamo svakom dužniku svom; i ne navedi nas u napast; nego nas izbavi oda zla.
11:5  I reče im: Koji od vas ima prijatelja, i otide mu u ponoći i reče mu: Prijatelju! Daj mi tri hleba u zajam;
11:6  Jer mi dođe prijatelj s puta, i nemam mu šta postaviti;
11:7  A on iznutra odgovarajući da reče: Ne uznemiravaj me; već su vrata zatvorena i deca su moja sa mnom u postelji, i ne mogu ustati da ti dam.
11:8  I kažem vam: ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali za njegovo bezobrazno iskanje ustaće i daće mu koliko treba.
11:9  I ja vama kažem: ištite i daće vam se: tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.
11:10  Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se.
11:11  Koji je među vama otac u koga ako sin zaište hleba da mu da kamen? Ili ako zaište ribe da mu da mesto ribe zmiju?
11:12  Ili ako zaište jaje da mu da skorpiju?
11:13  Kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetog onima koji ištu u Njega?
11:14  I jednom izgna đavola koji beše nem; kad đavo iziđe progovori nemi; i diviše se ljudi.
11:15  A neki od njih rekoše: Pomoću Veelzevula kneza đavolskog izgoni đavole.
11:16  A drugi kušajući Ga iskahu od Njega znak s neba.
11:17  A On znajući pomisli njihove reče im: Svako carstvo koje se razdeli samo po sebi, opusteće, i dom koji se razdeli sam po sebi, propašće.
11:18  Tako i sotona ako se razdeli sam po sebi, kako će ostati njegovo carstvo? Kao što kažete da pomoću Veelzevula izgonim đavole.
11:19  Ako li ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.
11:20  A ako li ja prstom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo Božije.
11:21  Kad se jaki naoruža i čuva svoj dvor, imanje je njegovo na miru;
11:22  A kad dođe jači od njega i nadvlada ga, uzme sve oružje njegovo u koje se uzdao, i razdeli šta otme od njega.
11:23  Koji nije sa mnom, protiv mene je; i koji sa mnom ne sabira, prosipa.
11:24  Kad nečisti duh iziđe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja, i ne našavši reče: Da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao;
11:25  I došavši nađe pometen i ukrašen.
11:26  Tada otide i uzme sedam drugih duhova gorih od sebe, i ušavši žive onde; i bude potonje čoveku onom gore od prvog.
11:27  A kad to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče Mu: Blago utrobi koja te je nosila, i sisama koje si sao!
11:28  A On reče: Blago i onima koji slušaju reč Božiju, i drže je.
11:29  A narodu koji se skupljaše stade govoriti: Rod je ovaj zao; ište znak, i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka;
11:30  Jer kao što Jona bi znak Ninevljanima, tako će i Sin čovečiji biti rodu ovom.
11:31  Carica južna izići će na sud s ljudima roda ovog, i osudiće ih; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomunovu: a gle, ovde je veći od Solomuna.
11:32  Ninevljani izići će na sud s rodom ovim, i osudiće ga; jer se pokajaše poučenjem Joninim: a gle, ovde je veći od Jone.
11:33  Niko ne meće zapaljene sveće na sakriveno mesto, niti pod sud, nego na svećnjak da vide svetlost koji ulaze.
11:34  Sveća je telu oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje biti svetlo; ako li oko tvoje bude kvarno, i telo je tvoje tamno.
11:35  Gledaj dakle da videlo koje je u tebi ne bude tama.
11:36  Jer, ako je sve telo tvoje svetlo da nema nikakvog uda tamnog, biće svetlo kao kad te sveća obasjava svetlošću.
11:37  A kad govoraše, moljaše Ga nekakav farisej da obeduje u njega. A On ušavši sede za trpezu.
11:38  A farisej se začudi kad vide da se najpre ne umi pre obeda.
11:39  A Gospod reče mu: Sad vi fariseji spolja čistite čašu i zdelu, a iznutra vam je puno grabeža i zlobe.
11:40  Bezumni! Nije li onaj načinio i iznutra koji je spolja načinio?
11:41  Ali dajte milostinju od onog što je unutra; i gle, sve će vam biti čisto.
11:42  Ali teško vama farisejima što dajete desetak od metvice i od rute i od svakog povrća, a prolazite pravdu i ljubav Božiju: ovo je trebalo činiti, i ono ne ostavljati.
11:43  Teško vama farisejima što tražite začelja po zbornicama i da vam se klanja po ulicama.
11:44  Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što ste kao sakriveni grobovi po kojima ljudi idu i ne znadu ih.
11:45  A neki od zakonika odgovarajući reče: Učitelju! Govoreći to i nas sramotiš.
11:46  A On reče: Teško i vama zakonicima što tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a vi jednim prstom svojim nećete da ih prihvatite.
11:47  Teško vama što zidate grobove prorocima, a vaši su ih očevi pobili.
11:48  Vi dakle svedočite i odobravate dela otaca svojih; jer ih oni pobiše, a vi im grobove zidate.
11:49  Zato i premudrost Božija reče: Poslaću im proroke i apostole, i od njih će jedne pobiti, a druge proterati;
11:50  Da se ište od roda ovog krv svih proroka koja je prolivena od postanja sveta,
11:51  Od krvi Aveljeve sve do krvi Zarijine, koji pogibe među oltarom i crkvom. Da, kažem vam, iskaće se od roda ovog.
11:52  Teško vama zakonici što uzeste ključ od znanja: sami ne uđoste, a koji hteše da uđu, zabraniste im.
11:53  A kad im On ovo govoraše, počeše književnici i fariseji vrlo navaljivati k Njemu i mnogim pitanjem zbunjivati Ga,
11:54  Vrebajući i pazeći na Njega ne bi li šta ulovili iz usta Njegovih da Ga okrive.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije