Luka Glava 15

El. pošta Štampa PDF

I približavahu se k Njemu svi carinici i grešnici da Ga čuju.
15:2  I vikahu na Njega fariseji i književnici govoreći: Ovaj prima grešnike i jede s njima.
15:3  A On im kaza priču ovu govoreći:
15:4  Koji čovek od vas imajući sto ovaca i izgubivši jednu od njih ne ostavi devedeset i devet u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe?
15:5  I našavši digne je na rame svoje radujući se,
15:6  I došavši kući sazove prijatelje i susede govoreći im: Radujte se sa mnom: ja nađoh svoju ovcu izgubljenu.
15:7  Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednog grešnika koji se kaje, negoli za devedeset i devet pravednika kojima ne treba pokajanje.
15:8  Ili koja žena imajući deset dinara, ako izgubi jedan dinar, ne zapali sveće, i ne pomete kuće, i ne traži dobro dok ne nađe?
15:9  I našavši sazove drugarice i susede govoreći: Radujte se sa mnom: ja nađoh dinar izgubljeni.
15:10  Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božijima za jednog grešnika koji se kaje.
15:11  I reče: Jedan čovek imaše dva sina,
15:12  I reče mlađi od njih ocu: Oče! Daj mi deo imanja što pripada meni. I otac im podeli imanje.
15:13  I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje, i otide u daleku zemlju; i onamo prosu imanje svoje živeći besputno.
15:14  A kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji, i on se nađe u nevolji.
15:15  I otišavši pribi se kod jednog čoveka u onoj zemlji; i on ga posla u polje svoje da čuva svinje.
15:16  I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu, i niko mu ih ne davaše.
15:17  A kad dođe k sebi, reče: Koliko najamnika u oca mog imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi!
15:18  Ustaću i idem ocu svom, pa ću mu reći: Oče! Sagreših Nebu i tebi,
15:19  I već nisam dostojan nazvati se sin tvoj: primi me kao jednog od svojih najamnika.
15:20  I ustavši otide ocu svom. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov, i sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i celiva ga.
15:21  A sin mu reče: Oče, sagreših Nebu i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj.
15:22  A otac reče slugama svojim: Iznesite najlepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prsten na ruku i obuću na noge.
15:23  I dovedite tele ugojeno te zakoljite, da jedemo i da se veselimo.
15:24  Jer ovaj moj sin beše mrtav, i ožive; i izgubljen beše, i nađe se. I stadoše se veseliti.
15:25  A sin njegov stariji beše u polju, i dolazeći kad se približi kući ču pevanje i podvikivanje.
15:26  I dozvavši jednog od slugu zapita: Šta je to?
15:27  A on mu reče: Brat tvoj dođe; i otac tvoj zakla tele ugojeno, što ga je zdravog video.
15:28  A on se rasrdi i ne htede da uđe. Tada iziđe otac njegov i moljaše ga.
15:29  A on odgovarajući reče ocu: Eto te služim toliko godina, i nikad ne prestupih tvoje zapovesti, pa meni nikad nisi dao jare da bih se proveselio sa svojim društvom;
15:30  A kad dođe taj tvoj sin koji ti je imanje prosuo s kurvama, zaklao si mu tele ugojeno.
15:31  A on mu reče: Sine! Ti si svagda sa mnom, i sve je moje tvoje.
15:32  Trebalo se razveseliti i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše, i ožive; i izgubljen beše, i nađe se.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije