Luka Glava 17

El. pošta Štampa PDF

A učenicima reče: Nije moguće da ne dođu sablazni; ali teško onome s koga dolaze;
17:2  Bolje bi mu bilo da mu se vodenični kamen obesi o vratu, i da ga bace u more, nego da sablazni jednog od ovih malih.
17:3  Čuvajte se. Ako ti sagreši brat tvoj, nakaraj ga; pa ako se pokaje, oprosti mu.
17:4  I ako ti sedam puta na dan sagreši, i sedam puta na dan dođe k tebi i reče: Kajem se, oprosti mu.
17:5  I rekoše apostoli Gospodu: Dometni nam vere.
17:6  A Gospod reče: Kad biste imali vere koliko zrno gorušičino, i rekli biste ovom dubu: Iščupaj se i usadi se u more, i poslušao bi vas.
17:7  Koji pak od vas kad ima slugu koji ore ili čuva stoku pa kad dođe iz polja, kaže mu: Hodi brzo i sedi za trpezu?
17:8  Nego ne kaže li mu: Ugotovi mi da večeram, i zapregni se te mi služi dok jedem i pijem, pa onda i ti jedi i pij?
17:9  Eda li će on zahvaliti sluzi tom kad svrši šta mu se zapovedi? Ne verujem.
17:10  Tako i vi kad svršite sve što vam je zapoveđeno, govorite: Mi smo zaludne sluge, jer učinismo šta smo bili dužni činiti.
17:11  I kad iđaše u Jerusalim, On prolažaše između Samarije i Galileje.
17:12  I kad ulažaše u jedno selo sretoše Ga deset gubavih ljudi, koji staše izdaleka,
17:13  I podigoše glas govoreći: Isuse učitelju! Pomiluj nas.
17:14  I videvši ih reče im: Idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se.
17:15  A jedan od njih videvši da se isceli povrati se hvaleći Boga iza glasa,
17:16  I pade ničice pred noge Njegove, i zahvali Mu. I to beše Samarjanin.
17:17  A Isus odgovarajući reče: Ne isceliše li se desetorica? Gde su dakle devetorica?
17:18  Kako se među njima koji ne nađe da se vrati da zahvali Bogu, nego sam ovaj tuđin?
17:19  I reče mu: Ustani, idi; vera tvoja pomože ti.
17:20  A kad Ga upitaše fariseji: Kad će doći carstvo Božije? Odgovarajući reče im: Carstvo Božije neće doći da se vidi;
17:21  Niti će se kazati: Evo ga ovde ili onde; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.
17:22  A učenicima reče: Doći će vreme kad ćete zaželeti da vidite jedan dan Sina čovečijeg, i nećete videti.
17:23  I reći će vam: Evo ovde je, ili: Eno onde; ali ne izlazite, niti tražite.
17:24  Jer kao što munja sine s neba, i zasvetli se preko svega što je pod nebom, tako će biti i Sin čovečiji u svoj dan.
17:25  Ali Mu najpre treba mnogo postradati, i okrivljenom biti od roda ovog.
17:26  I kako je bilo u vreme Nojevo onako će biti u dane Sina čovečijeg:
17:27  Jeđahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se do onog dana kad Noje uđe u kovčeg, i dođe potop i pogubi sve.
17:28  Tako kao što bi u dane Lotove: jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sađahu, zidahu;
17:29  A u dan kad iziđe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor iz neba i pogubi sve.
17:30  Tako će biti i u onaj dan kad će se javiti Sin čovečiji.
17:31  U onaj dan koji se desi na krovu, a pokućstvo njegovo u kući, neka ne silazi da ga uzme; i koji se desi u polju, tako neka se ne vraća natrag.
17:32  Opominjite se žene Lotove.
17:33  Koji pođe da sačuva dušu svoju, izgubiće je; a koji je izgubi, oživeće je.
17:34  Kažem vam: u onu noć biće dva na jednom odru, jedan će se uzeti a drugi će se ostaviti;
17:35  Dve će mleti zajedno, jedna će se uzeti a druga će se ostaviti;
17:36  Dva će biti na njivi, jedan će se uzeti a drugi će se ostaviti.
17:37  I odgovarajući rekoše Mu: Gde, Gospode? A On im reče: Gde je strvina onamo će se i orlovi skupiti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije