Jovan Glava 02

El. pošta Štampa PDF

I treći dan bi svadba u Kani galilejskoj, i onde beše mati Isusova.
2:2  A pozvan beše i Isus i učenici Njegovi na svadbu.
2:3  I kad nesta vina, reče mati Isusova Njemu: Nemaju vina.
2:4  Isus joj reče: Šta je meni do tebe ženo? Još nije došao moj čas.
2:5  Reče mati Njegova slugama: Šta god vam reče učinite.
2:6  A onde beše šest vodenih sudova od kamena, postavljenih po običaju jevrejskog čišćenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra.
2:7  Reče im Isus: Napunite sudove vode. I napuniše ih do vrha.
2:8  I reče im: Zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.
2:9  A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znaše otkuda je (a sluge znahu koje su zahvatile vodu), zovnu kum ženika,
2:10  I reče mu: Svaki čovek najpre dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino dosle.
2:11  Ovo učini Isus početak čudesima u Kani galilejskoj, i pokaza slavu svoju; i učenici Njegovi verovaše Ga.
2:12  Potom siđe u Kapernaum, On i mati Njegova, i braća Njegova, i učenici Njegovi, i onde stajaše ne mnogo dana.
2:13  I blizu beše pasha jevrejska, i iziđe Isus u Jerusalim.
2:14  I nađe u crkvi gde sede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novce menjahu.
2:15  I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove; i menjačima prosu novce i stolove ispremeta;
2:16  I reče onima što prodavahu golubove: Nosite to odavde, i ne činite od doma Oca mog dom trgovački.
2:17  A učenici se Njegovi opomenuše da u pismu stoji: Revnost za kuću Tvoju izjede me.
2:18  A Jevreji odgovarajući rekoše Mu: Kakav nam znak pokazuješ, da to možeš činiti?
2:19  Isus odgovori i reče im: Razvalite ovu crkvu, i za tri dana ću je podignuti.
2:20  A Jevreji rekoše: Četrdeset i šest godina građena je ova crkva, a ti za tri dana da je podigneš?
2:21  A On govoraše za crkvu tela svog.
2:22  A kad usta iz mrtvih, opomenuše se učenici Njegovi da ovo govoraše, i verovaše pismu i reči koju reče Isus.
2:23  A kad beše u Jerusalimu na praznik pashe, mnogi verovaše u ime Njegovo, videći čudesa Njegova koja činjaše.
2:24  Ali Isus ne poveravaše im sebe; jer ih sve znaše,
2:25  I ne trebaše Mu da ko svedoči za čoveka; jer sam znaše šta beše u čoveku.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije