Jovan Glava 09

El. pošta Štampa PDF

I prolazeći vide čoveka slepog od rođenja.
9:2  I zapitaše Ga učenici Njegovi govoreći: Ravi! Ko sagreši, ili ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep?
9:3  Isus odgovori: Ni on sagreši ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu.
9:4  Meni valja raditi dela Onog koji me posla dok je dan: doći će noć kad niko ne može raditi.
9:5  Dok sam na svetu videlo sam svetu.
9:6  Rekavši ovo pljunu na zemlju i načini kao od pljuvačke, i pomaza kalom oči slepome,
9:7  I reče: Idi umij se u banji siloamskoj (koje znači poslan). Otide, dakle, i umi se, i dođe gledajući.
9:8  A susedi i koji ga behu videli pre da beše slep govorahu: Nije li ovo onaj što seđaše i prošaše?
9:9  Jedni govorahu: On je; a drugi: Nalik je na nj. A on govoraše: Ja sam.
9:10  Tada mu govorahu: Kako ti se otvoriše oči?
9:11  On odgovori i reče: Čovek koji se zove Isus načini kao, i pomaza oči moje, i reče mi: Idi u banju siloamsku i umij se. A kad otidoh i umih se, progledah.
9:12  Tada mu rekoše: Gde je on? Reče: Ne znam.
9:13  Tada ga povedoše k farisejima, onog što beše nekad slep.
9:14  A beše subota kad načini Isus kao i otvori mu oči.
9:15  Tada ga opet pitahu i fariseji kako progleda. A on im reče: Kao metnu mi na oči, i umih se i vidim.
9:16  Tada govorahu neki od fariseja: Nije ovaj čovek od Boga jer ne svetkuje subote. Drugi govorahu: Kako može čovek grešan takva čudesa činiti? I posta raspra među njima.
9:17  Rekoše, dakle, opet slepcu: Šta kažeš ti za njega što ti otvori oči tvoje? A on reče: Prorok je.
9:18  Tada Jevreji ne verovaše za njega da beše slep i progleda, dok ne dozvaše roditelje onog što je progledao,
9:19  I zapitaše ih govoreći: Je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodi slep? Kako, dakle, sad vidi?
9:20  A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše: Znamo da je ovo sin naš i da se rodi slep,
9:21  A kako sad vidi ne znamo: ili ko mu otvori oči mi ne znamo; on je veliki, pitajte njega, neka sam kaže za sebe.
9:22  Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu Jevreja; jer se Jevreji behu dogovorili da bude isključen iz zbornice ko Ga prizna za Hrista.
9:23  Zato rekoše roditelji njegovi: On je veliki, pitajte njega.
9:24  Tada, po drugi put dozvaše čoveka koji je bio slep i rekoše mu: Daj Bogu slavu; mi znamo da je čovek ovaj grešan.
9:25  A on odgovori i reče: Je li grešan ne znam; samo znam da ja bejah slep, a sad vidim.
9:26  Tada mu opet rekoše: Šta ti učini, kako otvori oči tvoje?
9:27  Odgovori im: Ja vam već kazah, i ne slušaste; šta ćete opet slušati? Već ako i vi hoćete učenici njegovi da budete?
9:28  A oni ga ukoriše, i rekoše mu: Ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsijevi.
9:29  Mi znamo da s Mojsijem govori Bog; a ovog ne znamo otkuda je
9:30  A čovek odgovori i reče im: To i jeste za čudo što vi ne znate otkud je, a On otvori oči moje.
9:31  A znamo da Bog ne sluša grešnika; nego ako ko poštuje Boga i volju Njegovu tvori, onog sluša.
9:32  Otkako je sveta nije čuveno da ko otvori oči rođenom slepcu.
9:33  Kad On ne bi bio od Boga ne bi mogao ništa činiti.
9:34  Odgovoriše i rekoše mu: Ti si se rodio sav u gresima, pa zar ti nas da učiš? I isteraše ga napolje.
9:35  Isus ču da ga isteraše napolje; i našavši ga reče mu; veruješ li ti Sina Božijeg?
9:36  On odgovori i reče: Ko je, Gospode, da Ga verujem?
9:37  A Isus mu reče: i video si ga, i koji govori s tobom Ga je.
9:38  A on reče: Verujem Gospode! I pokloni Mu se.
9:39  I reče Isus: Ja dođoh na sud na ovaj svet, da vide koji ne vide, i koji vide da postanu slepi.
9:40  I čuše ovo neki od fariseja koji behu s Njim, i rekoše Mu: Eda li smo mi slepi?
9:41  Reče im Isus: Kada biste bili slepi ne biste imali greha, a sad govorite da vidite, tako vaš greh ostaje.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije