Jovan Glava 10

El. pošta Štampa PDF

Zaista, zaista vam kažem: ko ne ulazi na vrata u tor ovčiji nego prelazi na drugom mestu on je lupež i hajduk;
10:2  A koji ulazi na vrata jeste pastir ovcama.
10:3  Njemu vratar otvara, i ovce glas njegov slušaju, i svoje ovce zove po imenu, i izgoni ih;
10:4  I kad svoje ovce istera, ide pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov.
10:5  A za tuđinom neće da idu, nego beže od njega, jer ne poznaju glas tuđi.
10:6  Ovu priču kaza im Isus, ali oni ne razumeše šta to beše što im kaza.
10:7  Tada im reče Isus opet: Zaista, zaista vam kažem: ja sam vrata k ovcama.
10:8  Svi koliko ih god dođe pre mene lupeži su i hajduci; ali ih ovce ne poslušaše.
10:9  Ja sam vrata; ko uđe kroza me spašće se, i ući će i izići će, i pašu će naći.
10:10  Lupež ne dolazi nizašta drugo nego da ukrade i ubije i pogubi; ja dođoh da imaju život i izobilje.
10:11  Ja sam pastir dobri; pastir dobri dušu svoju polaže za ovce.
10:12  A najamnik, koji nije pastir, kome nisu ovce svoje, vidi vuka gde ide, i ostavlja ovce, i beži: i vuk zgrabi ovce i raspudi ih;
10:13  A najamnik beži, jer je najamnik i ne mari za ovce.
10:14  Ja sam pastir dobri i znam svoje, i moje mene znaju.
10:15  Kao što mene zna Otac i ja znam Oca; i dušu svoju polažem za ovce.
10:16  I druge ovce imam koje nisu iz ovog tora, i one mi valja dovesti; i čuće glas moj, i biće jedno stado i jedan pastir.
10:17  Zato me Otac ljubi, jer ja dušu svoju polažem da je opet uzmem.
10:18  Niko je ne otima od mene, nego je ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti je i vlast imam uzeti je opet. Ovu sam zapovest primio od Oca svog.
10:19  Tada opet posta raspra među Jevrejima za ove reči.
10:20  Mnogi od njih govorahu: U njemu je đavo, i poludeo je; šta ga slušate?
10:21  Drugi govorahu: Ove reči nisu ludoga; zar može đavo slepima oči otvarati?
10:22  A beše tada praznik obnovljenja u Jerusalimu, i beše zima.
10:23  I hodaše Isus u crkvi po tremu Solomunovom.
10:24  A Jevreji Ga opkoliše, i govorahu Mu: Dokle ćeš mučiti duše naše? Ako si ti Hristos, kaži nam slobodno.
10:25  Isus im odgovori: Ja vam kazah, pa ne verujete. Dela koja tvorim ja u ime Oca svog ona svedoče za me.
10:26  Ali vi ne verujete; jer niste od mojih ovaca, kao što vam kazah.
10:27  Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.
10:28  I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje.
10:29  Otac moj koji mi ih dade veći je od svih; i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mog.
10:30  Ja i Otac jedno smo.
10:31  A Jevreji opet uzeše kamenje da Ga ubiju.
10:32  Isus im odgovori: Mnoga vam dobra dela javih od Oca svog; za koje od onih dela bacate kamenje na me?
10:33  Odgovoriše Mu Jevreji govoreći: Za dobro delo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovek budući, gradiš se Bog.
10:34  Isus im odgovori: Ne stoji li napisano u zakonu vašem: Ja rekoh: bogovi ste?
10:35  Ako one nazva bogovima kojima reč Božija bi, i pismo se ne može pokvariti;
10:36  Kako vi govorite Onome kog Otac posveti i posla na svet: Hulu na Boga govoriš, što rekoh: Ja sam Sin Božji?
10:37  Ako ne tvorim dela Oca svog ne verujte mi.
10:38  Ako li tvorim, ako meni i ne verujete, delima mojim verujte, da poznate i verujete da je Otac u meni i ja u Njemu.
10:39  Tada opet gledahu da Ga uhvate; ali im se izmače iz ruku.
10:40  I otide opet preko Jordana na ono mesto gde Jovan pre krštavaše; i osta onde.
10:41  I mnogi dođoše k Njemu i govorahu: Jovan ne učini ni jednog čuda, ali sve što kaza Jovan za Ovog istina beše.
10:42  I mnogi verovaše Ga onde.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije