Jovan Glava 13

El. pošta Štampa PDF

A pred praznik pashe znajući Isus da Mu dođe čas da pređe iz ovog sveta k Ocu, kako je ljubio svoje koji behu na svetu, do kraja ih ljubi.
13:2  I po večeri, kad već đavo beše metnuo u srce Judi Simonovu Iskariotskom da Ga izda,
13:3  Znajući Isus da Mu sve Otac dade u ruke, i da od Boga iziđe, i k Bogu ide,
13:4  Ustade od večere, i skide svoje haljine, i uze ubrus te se zapreže;
13:5  Potom usu vodu u umivaonicu, i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim beše zapregnut.
13:6  Onda dođe k Simonu Petru, i on Mu reče: Gospode! Zar Ti moje noge da opereš?
13:7  Isus odgovori i reče mu: Šta ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš posle doznati.
13:8  Reče Mu Petar: Nikad Ti nećeš oprati mojih nogu. Isus mu odgovori: Ako te ne operem nemaš dela sa mnom.
13:9  Reče Mu Simon Petar: Gospode! Ne samo noge moje, nego i ruke i glavu.
13:10  Isus mu reče: Opranom ne treba do samo noge oprati, jer je sav čist; i vi ste čisti, ali ne svi.
13:11  Jer znaše izdajnika svog, zato reče: Niste svi čisti.
13:12  A kad im opra noge, uze haljine svoje, i sedavši opet za trpezu reče im: Znate li šta ja učinih vama?
13:13  Vi zovete mene učiteljem i Gospodom; i pravo velite: jer jesam.
13:14  Kad dakle ja oprah vama noge, Gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugom prati noge.
13:15  Jer ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih.
13:16  Zaista, zaista vam kažem: Nije sluga veći od gospodara svog, niti je poslanik veći od onog koji ga je poslao.
13:17  Kad ovo znate, blago vama ako ga izvršujete.
13:18  Ne govorim za sve vas, jer ja znam koje izabrah; nego da se zbude pismo: Koji sa mnom hleb jede podiže petu svoju na me.
13:19  Sad vam kažem pre nego se zbude, da kad se zbude, verujete da sam ja.
13:20  Zaista, zaista vam kažem: Koji prima onog koga pošaljem mene prima; a ko prima mene prima Onog koji me posla.
13:21  Rekavši ovo Isus posta žalostan u duhu, i posvedoči i reče: Zaista, zaista vam kažem: Jedan između vas izdaće me.
13:22  Onda se učenici zgledahu među sobom, i čuđahu se za koga govori.
13:23  A jedan od učenika Njegovih, kog Isus ljubljaše, seđaše za trpezom na krilu Isusovom.
13:24  Onda namaže na njega Simon Petar da zapita ko bi to bio za koga govori.
13:25  A on leže na prsi Isusove i reče Mu: Gospode! Ko je to?
13:26  Isus odgovori: Onaj je kome ja umočivši zalogaj dam. I umočivši zalogaj dade Judi Simonovom Iskariotskom.
13:27  I po zalogaju tada uđe u njega sotona. Onda mu reče Isus: Šta činiš čini brže.
13:28  A ovo ne razume niko od onih što seđahu za trpezom zašto mu reče.
13:29  A neki mišljahu, budući da u Jude beše kesa, da mu Isus reče: Kupi šta treba za praznik; ili da da šta siromašnima.
13:30  A on uzevši zalogaj odmah iziđe; a beše noć.
13:31  Kad on iziđe, onda Isus reče: Sad se proslavi Sin čovečiji i Bog se proslavi u Njemu.
13:32  Ako se Bog proslavi u Njemu, i Bog će Njega proslaviti u sebi, i odmah će Ga proslaviti.
13:33  Dečice! Još sam malo s vama; tražićete me, i kao što rekoh Judejcima: Kuda ja idem vi ne možete doći, i vama govorim sad.
13:34  Novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugog, kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom.
13:35  Potom će svi poznati da ste moji učenici, ako uzimate ljubav među sobom.
13:36  Reče Mu Simon Petar: Gospode! Kuda ideš? Isus mu odgovori: Kuda ja idem ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš posle poći za mnom.
13:37  Petar Mu reče: Gospode! Zašto sad ne mogu ići za Tobom? Dušu ću svoju položiti za Te.
13:38  Odgovori mu Isus: Dušu li ćeš svoju položiti za me? Zaista, zaista ti kažem: neće petao zapevati dok me se triput ne odrekneš.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije