Jovan Glava 14

El. pošta Štampa PDF

Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga, i mene verujte.
14:2  Mnogi su stanovi u kući Oca mog. A da nije tako, kazao bih vam; idem da vam pripravim mesto.
14:3  I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja.
14:4  I kuda ja idem znate, i put znate.
14:5  Reče Mu Toma: Gospode! Ne znamo kuda ideš; i kako možemo put znati?
14:6  Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me.
14:7  Kad biste mene znali onda biste znali i Oca mog; i odsele poznajete Ga, i videste Ga.
14:8  Reče Mu Filip: Gospode! Pokaži nam Oca i biće nam dosta.
14:9  Isus mu reče: Toliko sam vreme s vama i nisi me poznao, Filipe? Koji vide mene, vide Oca; pa kako ti govoriš: Pokaži nam Oca?
14:10  Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego Otac koji stoji u meni On tvori dela.
14:11  Verujte meni da sam ja u Ocu i Otac u meni; ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima.
14:12  Zaista, zaista vam kažem: koji veruje mene, dela koja ja tvorim i on će tvoriti, i veća će od ovih tvoriti; jer ja idem k Ocu svom;
14:13  I šta god zaištete u Oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi Otac u Sinu.
14:14  I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti.
14:15  Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.
14:16  I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:
14:17  Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti.
14:18  Neću vas ostaviti sirotne; doći ću k vama.
14:19  Još malo i svet mene više neće videti; a vi ćete me videti; jer ja živim, i vi ćete živeti.
14:20  U onaj ćete vi dan doznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, i ja u vama.
14:21  Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav Otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam.
14:22  I reče Mu Juda, ne Iskariotski: Gospode! Šta je to da ćeš se nama javiti a ne svetu?
14:23  Isus odgovori i reče mu: Ko ima ljubav k meni, držaće reč moju; i Otac moj imaće ljubav k njemu; i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.
14:24  Koji nema ljubavi k meni ne drži mojih reči; a reč što čujete nije moja nego Oca koji me posla.
14:25  Ovo vam kazah dok sam s vama.
14:26  A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.
14:27  Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam; ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji.
14:28  Čuste da vam ja kazah: idem i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k Ocu; jer je Otac moj veći od mene.
14:29  I sad vam kazah, pre dok se nije zbilo, da verujete kad se zbude.
14:30  Već neću mnogo govoriti s vama; jer ide knez ovog sveta, i u meni nema ništa.
14:31  Nego da vidi svet da imam ljubav k Ocu, i kao što mi zapovedi Otac onako tvorim. Ustanite, hajdemo odavde.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije