Jovan Glava 16

El. pošta Štampa PDF

Ovo vam kazah da se ne sablaznite.
16:2  Izgoniće vas iz zbornica; a doći će vreme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini.
16:3  I ovo će činiti, jer ne poznaše Oca ni mene.
16:4  Nego vam ovo kazah kad dođe vreme da se opomenete ovog da vam ja kazah; a isprva ne kazah vam ovo, jer bijah s vama.
16:5  A sad idem k Onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: Kuda ideš?
16:6  Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše.
16:7  Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama.
16:8  I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud;
16:9  Za greh, dakle, što ne veruju mene;
16:10  A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti;
16:11  A za sud što je knez ovog sveta osuđen.
16:12  Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
16:13  A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.
16:14  On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:
16:15  Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam.
16:16  Još malo, i nećete me videti, i opet malo, pa ćete me videti: jer idem k Ocu.
16:17  A neki od učenika Njegovih rekoše među sobom: Šta je to što nam kaže: Još malo, i nećete me videti; i opet malo pa ćete me videti; i: Ja idem k ocu?
16:18  Govorahu, dakle: Šta je to što govori: Malo? Ne znamo šta govori.
16:19  A Isus razume da hteše da Ga zapitaju, pa im reče: Zato li se zapitkujete među sobom što rekoh: Još malo i nećete me videti, i opet malo pa ćete me videti?
16:20  Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svet će se radovati; i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.
16:21  Žena kad rađa trpi muku; jer dođe čas njen: ali kad rodi dete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovek na svet.
16:22  Tako i vi, dakle, imate sad žalost; ali ću vas opet videti, i radovaće se srce vaše, i vaše radosti neće niko uzeti od vas;
16:23  I u onaj dan nećete me pitati nizašta. Zaista, zaista vam kažem da šta god uzištete u Oca u ime moje, daće vam.
16:24  Dosle ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.
16:25  Ovo vam govorih u pričama; ali će doći vreme kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam upravo javiti za Oca.
16:26  U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti Oca za vas;
16:27  Jer sam Otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i verovaste da ja od Boga iziđoh.
16:28  Iziđoh od Oca, i dođoh na svet; i opet ostavljam svet, i idem k Ocu.
16:29  Rekoše Mu učenici Njegovi: Eto sad upravo govoriš, a priče nikakve ne govoriš.
16:30  Sad znamo da sve znaš, i ne treba Ti da Te ko pita. Po tome verujemo da si od Boga izišao.
16:31  Isus im odgovori: Zar sad verujete?
16:32  Evo ide čas, i već je nastao, da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene samog ostavite; ali nisam sam, jer je Otac sa mnom.
16:33  Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije