Jovan Glava 17

El. pošta Štampa PDF

Ovo govori Isus, pa podiže oči svoje na nebo i reče: Oče! Dođe čas, proslavi Sina svog, da i Sin Tvoj proslavi Tebe;
17:2  Kao što si Mu dao vlast nad svakim telom da svemu što si Mu dao da život večni.
17:3  A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.
17:4  Ja Tebe proslavih na zemlji; posao svrših koji si mi dao da radim.
17:5  I sad proslavi Ti mene, Oče, u Tebe samog slavom koju imadoh u Tebe pre nego svet postade.
17:6  Ja javih ime Tvoje ljudima koje si mi dao od sveta; Tvoji behu pa si ih meni dao, i Tvoju reč održaše.
17:7  Sad razumeše da je sve što si mi dao od Tebe.
17:8  Jer reči koje si dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od Tebe iziđoh, i verovaše da si me Ti poslao.
17:9  Ja se za njih molim: ne molim se za (sav) svet, nego za one koje si mi dao, jer su Tvoji.
17:10  I moje sve je Tvoje, i Tvoje moje; i ja se proslavih u njima.
17:11  I više nisam na svetu, a oni su na svetu, a ja idem k Tebi. Oče Sveti! Sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi.
17:12  Dok bijah s njima na svetu, ja ih čuvah u ime Tvoje; one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim Sina pogibli, da se zbude pismo.
17:13  A sad k Tebi idem, i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
17:14  Ja im dadoh reč Tvoju; i svet omrznu na njih, jer nisu od sveta, kao i ja što nisam od sveta.
17:15  Ne molim Te da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sačuvaš oda zla.
17:16  Od sveta nisu, kao ni ja što nisam od sveta.
17:17  Osveti ih istinom svojom: reč je Tvoja istina.
17:18  Kao što si Ti mene poslao u svet, i ja njih poslah u svet.
17:19  Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu osvećeni istinom.
17:20  Ne molim se, pak, samo za njih, nego i za one koji me uzveruju njihove reči radi;
17:21  Da svi jedno budu, kao Ti, Oče, što si u meni i ja u Tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svet veruje da si me Ti poslao.
17:22  I slavu koju si mi dao ja dadoh njima, da budu jedno kao mi što smo jedno.
17:23  Ja u njima i Ti u meni: da budu sasvim ujedno, i da pozna svet da si me Ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao.
17:24  Oče! Hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja; da vide slavu moju koju si mi dao; jer si imao ljubav k meni pre postanja sveta.
17:25  Oče pravedni! Svet Tebe ne pozna, a ja Te poznah, i ovi poznaše da si me Ti poslao.
17:26  I pokazah im ime Tvoje, i pokazaću: da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije