Jovan Glava 18

El. pošta Štampa PDF

I rekavši ovo Isus iziđe s učenicima svojim preko potoka Kedrona gde beše vrt, u koji uđe On i učenici Njegovi.
18:2  A Juda, izdajnik Njegov, znaše ono mesto; jer se Isus često skupljaše onde s učenicima svojim.
18:3  Onda Juda uze četu i od glavara svešteničkih i fariseja momke, i dođe onamo s fenjerima i sa svećama i s oružjem.
18:4  A Isus znajući sve što će biti od Njega iziđe i reče im: Koga tražite?
18:5  Odgovoriše Mu: Isusa Nazarećanina. Isus im reče: Ja sam. A s njima stajaše i Juda koji Ga izdavaše.
18:6  A kad im reče: Ja sam; izmakoše se natrag i popadaše na zemlju.
18:7  Onda ih opet zapita Isus: Koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina.
18:8  Isus im odgovori: Kazah vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, ostavite ove nek idu.
18:9  Da se izvrši reč što reče: Ne izgubih ni jednog od onih koje si mi dao.
18:10  A Simon Petar imaše nož, pa ga izvadi i udari slugu poglavara svešteničkog, i odseče mu desno uho. A sluzi beše ime Malho.
18:11  Onda reče Isus Petru: Zadeni nož u nožnice. Čašu koju mi dade Otac zar da je ne pijem?
18:12  A četa i vojvoda i momci jevrejski uhvatiše Isusa i svezaše Ga,
18:13  I odvedoše Ga najpre Ani, jer beše tast Kajafi, koji beše poglavar sveštenički one godine.
18:14  A Kajafa beše onaj što dade savet Judejcima da je bolje da umre jedan čovek nego narod da propadne.
18:15  Za Isusom, pak, iđaše Simon Petar i drugi učenik; a učenik onaj beše poznat kod poglavara svešteničkog, i uđe s Isusom u dvor poglavara svešteničkog;
18:16  A Petar stajaše napolju kod vrata. Onda iziđe onaj učenik što beše poznat kod poglavara svešteničkog i reče vratarici te uvede Petra.
18:17  Onda reče sluškinja vratarica Petru: Da nisi i ti učenik ovog čoveka? On reče: Nisam.
18:18  A sluge i momci behu naložili oganj i stajahu te se grejahu, jer beše zima; a i Petar stajaše s njima i grejaše se.
18:19  Poglavar, pak, sveštenički zapita Isusa za učenike Njegove i za Njegovu nauku.
18:20  Isus mu odgovori: Ja govorih javno svetu, ja svagda učih u zbornici i u crkvi, gde se svagda skupljaju Judejci, i ništa tajno ne govorih.
18:21  Što pitaš mene? Pitaj one koji su slušali šta sam im govorio: evo ovi znaju šta sam ja govorio.
18:22  A kad On ovo reče, jedan od momaka koji stajahu onde udari Isusa po obrazu, i reče: Zar tako odgovaraš poglavaru svešteničkom?
18:23  Isus mu odgovori: Ako zlo rekoh, dokaži da je zlo; ako li dobro, zašto me biješ?
18:24  I Ana posla Ga svezanog Kajafi, poglavaru svešteničkom.
18:25  A Simon Petar stajaše i grejaše se. Onda mu rekoše: Da nisi i ti od učenika njegovih? A on se odreče i reče: Nisam.
18:26  Reče jedan od slugu poglavara svešteničkog koji beše rođak onome što mu Petar odseče uho: Ne videh li ja tebe u vrtu s njim?
18:27  Onda se Petar opet odreče; i odmah petao zapeva.
18:28  A Isusa povedoše od Kajafe u sudnicu. Ali beše jutro, i oni ne uđoše u sudnicu da se ne bi opoganili, nego da bi mogli jesti pashu.
18:29  Onda Pilat izađe k njima napolje i reče: Kakvu krivicu iznosite na ovog čoveka?
18:30  Odgovoriše mu i rekoše: Kad on ne bi bio zločinac ne bismo ga predali tebi.
18:31  A Pilat im reče: Uzmite ga vi i po zakonu svom sudite mu. A Jevreji mu rekoše: Mi ne smemo nikoga pogubiti.
18:32  Da se zbude reč Isusova koju reče kazujući kakvom će smrti umreti.
18:33  Onda uđe Pilat opet u sudnicu, i dozva Isusa, i reče Mu: Ti si car judejski?
18:34  Isus mu odgovori: Govoriš li ti to sam od sebe, ili ti drugi kazaše za mene?
18:35  Pilat odgovori: Zar sam ja Jevrejin? Rod tvoj i glavari sveštenički predaše te meni; šta si učinio?
18:36  Isus odgovori: Carstvo moje nije od ovog sveta; kad bi bilo od ovog sveta carstvo moje, onda bi sluge moje branile da ne bih bio predan Jevrejima; ali carstvo moje nije odavde.
18:37  Onda Mu reče Pilat: Dakle si ti car? Isus odgovori: Ti govoriš da sam ja car. Ja sam za to rođen, i zato dođoh na svet da svedočim istinu. I svaki koji je od istine sluša glas moj.
18:38  Reče Mu Pilat: Šta je istina? I ovo rekavši iziđe opet k Jevrejima, i reče im: Ja nikakve krivice ne nalazim na njemu.
18:39  A u vas je običaj da vam jednog pustim na pashu, hoćete li, dakle, da vam pustim cara judejskog?
18:40  Onda svi povikaše opet govoreći: Ne ovog, nego Varavu. A Varava beše hajduk.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije