Jovan Glava 20

El. pošta Štampa PDF

A u prvi dan nedelje dođe Marija Magdalina na grob rano, još dok se ne beše rasvanulo, i vide da je kamen odvaljen od groba.
20:2  Onda otrča, i dođe k Simonu Petru i k drugom učeniku koga ljubljaše Isus, i reče im: Uzeše Gospoda iz groba; i ne znamo gde Ga metnuše.
20:3  A Petar iziđe i drugi učenik, i pođoše ka grobu.
20:4  Trčahu, pak, oba zajedno, i drugi učenik trčaše brže od Petra, i dođe pre ka grobu.
20:5  I nadvirivši se vide haljine gde leže; ali ne uđe.
20:6  Dođe, pak, Simon Petar za njim, i uđe u grob, i vide haljine same gde leže,
20:7  I ubrus koji beše na glavi Njegovoj ne s haljinama da leži nego osobito savit na jednom mestu.
20:8  Tada, dakle, uđe i drugi učenik koji najpre dođe ka grobu, i vide i verova.
20:9  Jer još ne znaše pisma da Njemu valja ustati iz mrtvih.
20:10  Onda otidoše opet učenici kućama.
20:11  A Marija stajaše napolju kod groba i plakaše. I kad plakaše nadviri se nad grob,
20:12  I vide dva anđela u belim haljinama gde sede jedan čelo glave a jedan čelo nogu gde beše ležalo telo Isusovo.
20:13  I rekoše joj oni: Ženo! Što plačeš? Reče im: Uzeše Gospoda mog, i ne znam gde Ga metnuše.
20:14  I ovo rekavši obazre se natrag, i vide Isusa gde stoji, i ne znaše da je Isus.
20:15  Isus joj reče: Ženo! Što plačeš? Koga tražiš? A ona misleći da je vrtlar reče Mu: Gospodine! Ako si Ga ti uzeo kaži mi gde si Ga metnuo, i ja ću Ga uzeti.
20:16  Isus joj reče: Marija! A ona obazrevši se reče Mu: Ravuni! Koje znači učitelju.
20:17  Reče joj Isus: Ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k Ocu svom; nego idi k braći mojoj, i kaži im: Vraćam se k Ocu svom i Ocu vašem, i Bogu svom i Bogu vašem.
20:18  A Marija Magdalina otide, i javi učenicima da vide Gospoda i kaza joj ovo.
20:19  A kad bi uveče, onaj prvi dan nedelje, i vrata behu zatvorena gde se behu učenici skupili od straha jevrejskog, dođe Isus i stade na sredu i reče im: Mir vam.
20:20  I ovo rekavši pokaza im ruke i rebra svoja. Onda se učenici obradovaše videvši Gospoda.
20:21  A Isus im reče opet: Mir vam; kao što Otac posla mene, i ja šaljem vas.
20:22  I ovo rekavši dunu, i reče im: Primite Duh Sveti.
20:23  Kojima oprostite grehe, oprostiće im se; i kojima zadržite, zadržaće se.
20:24  A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne beše onde sa njima kad dođe Isus.
20:25  A drugi mu učenici govorahu: Videsmo Gospoda. A on im reče: Dok ne vidim na rukama Njegovim rana od klina, i ne metnem prsta svog u rane od klina, i ne metnem ruke svoje u rebra Njegova, neću verovati.
20:26  I posle osam dana opet behu učenici Njegovi unutra, i Toma s njima. Dođe Isus kad behu vrata zatvorena, i stade među njima i reče: Mir vam.
20:27  Potom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran.
20:28  I odgovori Toma i reče Mu: Gospod moj i Bog moj.
20:29  Isus mu reče: Pošto me vide verovao si; blago onima koji ne videše i verovaše.
20:30  A i mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojim koja nisu pisana u knjizi ovoj.
20:31  A ova se napisaše, da verujete da Isus jeste Hristos, Sin Božji, i da verujući imate život u ime Njegovo.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije