Dela Glava 06

El. pošta Štampa PDF

A u ove dane, kad se umnožiše učenici, podigoše Grci viku na Jevreje što se njihove udovice zaboravljahu kad se deliše hrana svaki dan.
6:2  Onda dvanaestorica dozvavši mnoštvo učenika, rekoše: Nije prilično nama da ostavimo reč Božju pa da služimo oko trpeza.
6:3  Nađite dakle, braćo, među sobom sedam poštenih ljudi, punih Duha Svetog i premudrosti, koje ćemo postaviti nad ovim poslom.
6:4  A mi ćemo u molitvi i u službi reči ostati.
6:5  I ova reč bi ugodna svemu narodu. I izabraše Stefana, čoveka napunjena vere i Duha Svetog, i Filipa, i Prohora, i Nikanora, i Timona, i Parmena, i Nikolu pokrštenjaka iz Antiohije.
6:6  Ove postaviše pred apostole i oni pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih.
6:7  I reč Božja rastijaše, i množaše se vrlo broj učenika u Jerusalimu. I sveštenici mnogi pokoravahu se veri.
6:8  A Stefan pun vere i sile činjaše znake i čudesa velika među ljudima.
6:9  Tada ustaše neki iz zbornice koja se zove liverćanska i kirinačka i aleksandrijska i onih koji behu iz Kilikije i Azije, i prepirahu se sa Stefanom.
6:10  I ne mogahu protivu stati premudrosti i Duhu kojim govoraše.
6:11  Tada podgovoriše ljude te kazaše: Čusmo ga gde huli na Mojsija i na Boga.
6:12  I pobuniše narod i starešine i književnike, i napadoše i uhvatiše ga, i dovedoše ga na sabor.
6:13  I izvedoše lažne svedoke koji govorahu: Ovaj čovek ne prestaje huliti na ovo sveto mesto i na zakon.
6:14  Jer ga čusmo gde govori: Ovaj Isus Nazarećanin razvaliće ovo mesto, i izmeniće običaje koje nam ostavi Mojsije.
6:15  I pogledavši na nj svi koji seđahu na saboru videše lice njegovo kao lice anđela.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije