Dela Glava 10

El. pošta Štampa PDF

A u Ćesariji beše jedan čovek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše talijanska.
10:2  Pobožan i bogobojazan sa celim domom svojim, koji davaše milostinju mnogim ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka;
10:3  On vide na javi u utvari oko devetog sata dnevi anđela Božjeg gde siđe k njemu i reče mu: Kornilije!
10:4  A on pogledavši na nj i uplašivši se reče: Šta je, Gospode? A on mu reče: Molitve tvoje i milostinje tvoje iziđoše na pamet Bogu;
10:5  I sad pošlji u Jopu ljude i dozovi Simona prozvanog Petra:
10:6  On stoji u nekog Simona kožara, kog je kuća kod mora: on će ti kazati reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj.
10:7  I kad otide anđeo koji govori Korniliju, dozvavši dvojicu od svojih slugu i jednog pobožnog vojnika od onih koji mu služahu,
10:8  I kazavši im sve posla ih u Jopu.
10:9  A sutradan kad oni iđahu putem i približiše se ka gradu, iziđe Petar u gornju sobu da se pomoli Bogu u šesti sat.
10:10  I ogladne, i htede da jede; a kad mu oni gotovljahu, dođe izvan sebe,
10:11  I vide nebo otvoreno i sud nekakav gde silazi na njega, kao veliko platno, zavezan na četiri roglja i spušta se na zemlju;
10:12  U kome behu sva četvoronožna na zemlji, i zverinje i bubine i ptice nebeske.
10:13  I postade glas k njemu: Ustani, Petre! Pokolji i pojedi.
10:14  A Petar reče: Nipošto, Gospode! Jer nikad ne jedoh šta pogano ili nečisto.
10:15  I gle, glas opet k njemu drugom: Šta je Bog očistio ti ne pogani.
10:16  I ovo bi triput, i sud se opet uze na nebo.
10:17  A kad se Petar u sebi divljaše šta bi bila utvara koju vide, i gle ljudi poslani od Kornilija, napitavši i našavši dom Simonov stadoše pred vratima,
10:18  I zovnuvši pitahu: Stoji li ovde Simon prozvani Petar?
10:19  A dok Petar razmišljavaše o utvari, reče mu Duh: Evo tri čoveka traže te;
10:20  Nego ustani i siđi i idi s njima ne premišljajući ništa, jer ih ja poslah.
10:21  A Petar sišavši k ljudima poslanim k sebi od Kornilija reče: Evo ja sam koga tražite; što ste došli?
10:22  A oni rekoše: Kornilije kapetan, čovek pravedan i bogobojazan, poznat kod svega naroda jevrejskog, primio je zapovest od anđela svetog da dozove tebe u svoj dom i da čuje reči od tebe.
10:23  Onda ih dozva unutra i ugosti. A sutradan ustavši Petar pođe s njima, i neki od braće koja beše u Jopi pođoše s njim.
10:24  I sutradan uđoše u Ćesariju. A Kornilije čekaše ih sazvavši rodbinu svoju i ljubazne prijatelje.
10:25  A kad Petar htede da uđe, srete ga Kornilije, i padnuvši na noge njegove pokloni se.
10:26  I Petar ga podiže govoreći: Ustani, i ja sam čovek.
10:27  I s njim govoreći uđe, i nađe mnoge koji se behu sabrali.
10:28  I reče im: Vi znate kako je neprilično čoveku Jevrejinu družiti se ili dolaziti k tuđinu; ali Bog meni pokaza da nijednog čoveka ne zovem poganim ili nečistim;
10:29  Zato i bez sumnje dođoh pozvan. Pitam vas dakle zašto poslaste po mene?
10:30  I Kornilije reče: Od četvrtog dana do ovog časa ja postih, i u deveti sat moljah se Bogu u svojoj kući; i gle, čovek stade preda mnom u haljini sjajnoj,
10:31  I reče: Kornilije! Uslišena bi molitva tvoja i milostinje tvoje pomenuše se pred Bogom.
10:32  Pošlji dakle u Jopu i dozovi Simona koji se zove Petar: on stoji u kući Simona kožara kod mora, koji kad dođe kazaće ti.
10:33  Onda ja odmah poslah k tebi; i ti si dobro učinio što si došao. Sad dakle mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapoveđeno.
10:34  A Petar otvorivši usta reče: Zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko;
10:35  Nego u svakom narodu onaj koji se boji Njega i tvori pravdu, mio je Njemu.
10:36  Reč što posla sinovima Izrailjevim, javljajući mir po Isusu Hristu, koji je Gospod svima.
10:37  Vi znate govor koji je bio po svoj Judeji počevši od Galileje po krštenju koje propoveda Jovan:
10:38  Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji prođe čineći dobro i isceljujući sve koje đavo beše nadvladao; jer Bog beše s njim.
10:39  I mi smo svedoci svemu što učini u zemlji judejskoj i Jerusalimu; kog i ubiše obesivši na drvo.
10:40  Ovog Bog vaskrse treći dan, i dade Mu da se pokaže,
10:41  Ne svemu narodu nego nama svedocima napred izbranima od Boga, koji s Njim jedosmo i pismo po vaskrsenju Njegovom iz mrtvih.
10:42  I zapovedi nam da propovedamo narodu i da svedočimo da je On narečeni od Boga sudija živim i mrtvim.
10:43  Za ovo svedoče svi proroci da će imenom Njegovim primiti oproštenje greha svi koji Ga veruju.
10:44  A dok još Petar govoraše ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu reč.
10:45  I udiviše se verni iz obrezanja koji behu došli s Petrom, videći da se i na neznabošce izli dar Duha Svetog.
10:46  Jer ih slušahu gde govorahu jezike, i veličahu Boga. Tada odgovori Petar:
10:47  Eda može ko vodu zabraniti da se ne krste oni koji primiše Duha Svetog kao i mi?
10:48  I zapovedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije