Dela Glava 11

El. pošta Štampa PDF

A čuše i apostoli i braća koji behu u Judeji da i neznabošci primiše reč Božju.
11:2  I kad iziđe Petar u Jerusalim, prepirahu se s njim koji behu iz obrezanja,
11:3  Govoreći: Ušao si k ljudima koji nisu obrezani, i jeo si s njima.
11:4  A Petar počevši kazivaše im redom govoreći:
11:5  Ja bijah u gradu Jopi na molitvi, i došavši izvan sebe videh utvaru, gde silazi sud nekakav kao veliko platno na četiri roglja i spušta se s neba, i dođe do preda me.
11:6  Pogledavši u nj opazih i videh četvoronožna zemaljska, i zverinje i bubine i ptice nebeske.
11:7  A čuh glas koji mi govori: Ustani, Petre! Pokolji i pojedi.
11:8  A ja rekoh: Nipošto Gospode! Jer ništa pogano i nečisto nikad ne uđe u usta moja.
11:9  A glas mi odgovori drugom s neba govoreći: Šta je Bog očistio ti ne pogani.
11:10  A ovo bi triput; i uze se opet sve na nebo.
11:11  I gle, odmah tri čoveka staše pred kućom u kojoj bijah, poslani iz Ćesarije k meni.
11:12  A Duh mi reče da idem s njima ne premišljajući ništa. A dođoše sa mnom i ovo šest braće, i uđosmo u kuću čovekovu.
11:13  I kaza nam kako vide anđela u kući svojoj koji je stao i kazao mu: Pošlji ljude u Jopu i dozovi Simona prozvanog Petra,
11:14  Koji će ti kazati reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj.
11:15  A kad ja počeh govoriti siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku.
11:16  Onda se opomenuh reči Gospodnje kako govoraše: Jovan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim.
11:17  Kad im dakle Bog dade jednak dar kao i nama koji verujemo Gospoda svog Isusa Hrista; ja ko bijah da bi mogao zabraniti Bogu?
11:18  A kad čuše ovo, umukoše, i hvaljahu Boga govoreći: Dakle i neznabošcima Bog dade pokajanje za život.
11:19  A oni što se rasejaše od nevolje koja posta za Stefana, prođoše tja do Finikije i Kipra i Antiohije, nikom ne govoreći reči do samim Jevrejima.
11:20  A neki od njih behu Kiprani i Kirinci, koji ušavši u Antiohiju govorahu Grcima propovedajući jevanđelje o Gospodu Isusu.
11:21  I beše ruka Božija s njima; i mnogo ih verovaše i obratiše se ka Gospodu.
11:22  A dođe reč o njima do ušiju crkve koja beše u Jerusalimu; i poslaše Varnavu da ide tja do Antiohije;
11:23  Koji došavši i videvši blagodat Božju, obradova se, i moljaše sve da tvrdim srcem ostanu u Gospodu;
11:24  Jer beše čovek blag i pun Duha Svetog i vere. I obrati se mnogi narod ka Gospodu.
11:25  Varnava, pak, iziđe u Tars da traži Savla; i kad ga nađe, dovede ga u Antiohiju.
11:26  I oni se celu godinu sastajaše onde s crkvom, i učiše mnogi narod; i najpre u Antiohiji nazvaše učenike hrišćanima.
11:27  A u te dane siđoše iz Jerusalima proroci u Antiohiju.
11:28  I ustavši jedan od njih, po imenu Agav, objavi glad veliku koja htede biti po vasionom svetu; koji i bi za Klaudija ćesara.
11:29  A od učenika odredi svaki koliko koji mogaše da pošalju u pomoć braći koja življahu u Judeji.
11:30  Koje i učiniše poslavši starešinama preko ruke Varnavine i Savlove.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije