Dela Glava 12

El. pošta Štampa PDF

U ono pak vreme podiže Irod car ruke da muči neke od crkve.
12:2  I pogubi Jakova brata Jovanovog mačem.
12:3  I videvši da je to po volji Jevrejima nastavi da uhvati i Petra (a behu dani presnih hlebova),
12:4  Kog i uhvati i baci u tamnicu i predade ga četvorici četvrtnika vojničkih da ga čuvaju, i mišljaše ga po pashi izvesti pred narod.
12:5  I tako Petra čuvahu u tamnici; a crkva moljaše se za njega Bogu bez prestanka.
12:6  A kad htede Irod da ga izvede, onu noć spavaše Petar među dvojicom vojnika, okovan u dvoje verige, a stražari pred vratima čuvahu tamnicu.
12:7  I gle, anđeo Gospodnji pristupi, i svetlost obasja po sobi, i kucnuvši Petra u rebra probudi ga govoreći: Ustani brže. I spadoše mu verige s ruku.
12:8  A anđeo mu reče: Opaši se, i obuj opanke svoje. I učini tako. I reče mu anđeo: Obuci haljinu svoju, pa hajde za mnom.
12:9  I izišavši iđaše za njim, i ne znaše da je to istina što anđeo činjaše, nego mišljaše da vidi utvaru.
12:10  A kad prođoše prvu stražu i drugu i dođoše k vratima gvozdenim koja vođahu u grad, ona im se sama otvoriše; i izišavši prođoše jednu ulicu, i anđeo odmah odstupi od njega.
12:11  I kad dođe Petar k sebi reče: Sad zaista vidim da Bog posla anđela svog te me izbavi iz ruku Irodovih i od svega čekanja naroda jevrejskog.
12:12  I razmislivši dođe kući Marije matere Jovana koji se zvaše Marko, gde behu mnogi sabrani i moljahu se Bogu.
12:13  A kad kucnu Petar u vrata od dvora, pristupi devojka po imenu Roda, da čuje.
12:14  I poznavši glas Petrov od radosti ne otvori vrata, nego utrča i kaza da Petar stoji pred vratima.
12:15  A oni joj rekoše: Jesi li ti luda? A ona potvrđivaše da je tako. A oni govorahu: Anđeo je njegov.
12:16  A Petar jednako kucaše. A kad otvoriše, videše ga, i udiviše se.
12:17  A on mahnuvši na njih rukom da ćute, kaza im kako ga Gospod izvede iz tamnice; i reče javite ovo Jakovu i braći. I izišavši otide na drugo mesto.
12:18  A kad bi dan, beše ne mala buna među vojnicima, šta to bi od Petra.
12:19  A kad ga Irod zaiska i ne nađe, onda ispita stražare, i zapovedi da ih odvedu; i izišavši iz Judeje u Ćesariju onamo življaše.
12:20  Jer se Irod srđaše na Tirce i Sidonce. Ali oni jednodušno dođoše k njemu, i uzevši na svoju ruku Vlasta, posteljnika carevog, iskahu mira, jer se njihove zemlje hranjahu od njegovog carstva.
12:21  A u određeni dan obuče se Irod u carsku haljinu, i sedavši na presto govoraše im;
12:22  A narod vikaše: Ovo je glas Božji, a ne čovečiji.
12:23  Ali ujedanput udari ga anđeo Gospodnji: jer ne dade slave Bogu; i budući izjeden od crvi izdahnu.
12:24  A reč Božija rastijaše i množaše se.
12:25  A Varnava i Savle predavši pomoć vratiše se iz Jerusalima u Antiohiju, uzevši sa sobom Jovana koji se zvaše Marko.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije