Rim. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Zato se ne možeš izgovoriti, o čoveče koji god sudiš! Jer kojim sudom sudiš drugom, sebe osuđuješ; jer to činiš sudeći.
2:2  A znamo da je sud Božji prav na one koji to čine.
2:3  Nego pomišljaš li, o čoveče koji sudiš onima koji to čine, i sam činiš to! Da ćeš ti pobeći od suda Božijeg?
2:4  Ili ne mariš za bogatstvo Njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božija na pokajanje vodi?
2:5  Nego svojom drvenosti i nepokajanim srcem sabiraš sebi gnev za dan gneva u koji će se pokazati pravedni sud Boga,
2:6  Koji će dati svakome po delima njegovim:
2:7  Onima, dakle, koji su trpljenjem dela dobrog tražili slavu i čast i neraspadljivost, život večni;
2:8  A onima koji se uz prkos suprote istini, a pokoravaju se nepravdi, nemilost i gnev.
2:9  Nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka;
2:10  A slava i čast i mir svakome koji čini dobro, a najpre Jevrejinu i Grku;
2:11  Jer Bog ne gleda ko je ko.
2:12  Jer koji bez zakona sagrešiše, bez zakona će i izginuti; i koji u zakonu sagrešiše, po zakonu će se osuditi
2:13  (Jer pred Bogom nisu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore;
2:14  Jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od sebe čine šta je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon:
2:15  Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovim što se čini po zakonu, budući da im savest svedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju)
2:16  Na dan kada Bog uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mom preko Isusa Hrista.
2:17  Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom,
2:18  I poznaješ volju, i izbiraš šta je bolje, jer si naučen od zakona;
2:19  I misliš da si vođ slepima, videlo onima koji su u mraku,
2:20  Nakazatelj bezumnima, učitelj deci, koji imaš ugled razuma i istine u zakonu.
2:21  Učeći, dakle, drugog sebe ne učiš;
2:22  Propovedajući da se ne krade, kradeš; govoreći: Ne čini preljube, činiš preljubu: gadeći se na idole, kradeš svetinju;
2:23  Koji se hvališ zakonom, a prestupom zakona sramotiš Boga.
2:24  Jer se ime Božije zbog vas huli u neznabošcima, kao što stoji napisano.
2:25  Obrezanje pomaže ako zakon držiš; ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo.
2:26  Ako, dakle, neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo?
2:27  I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, osudiće tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona.
2:28  Jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja, na telu;
2:29  Nego je ono Jevrejin koji je iznutra i obrezanje srca duhom a ne slovima, to je obrezanje; kome je hvala ne od ljudi nego od Boga.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije