Rim. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Šta ćemo dakle reći za Avraama, oca svog, da je po telu našao?
4:2  Jer ako se Avraam delima opravda, ima hvalu, ali ne u Boga.
4:3  Jer šta govori pismo? Verova Avraam Bogu, i primi mu se u pravdu.
4:4  A onome koji radi ne broji se plata po milosti nego po dugu.
4:5  A onome koji ne radi, a veruje Onog koji pravda bezbožnika, prima se vera njegova u pravdu.
4:6  Kao što i David govori da je blago čoveku kome Bog prima pravdu bez dela zakona:
4:7  Blago onima koji se oprostiše bezakonja, i kojima se gresi prikriše.
4:8  Blago čoveku kome Gospod ne prima greha.
4:9  Ovo, dakle, blaženstvo ili je u obrezanju ili u neobrezanju? Jer govorimo da se Avraamu primi vera u pravdu.
4:10  Kako mu se, dakle, primi? Ili kad je bio u obrezanju ili neobrezanju? Ne u obrezanju nego u neobrezanju.
4:11  I primi znak obrezanja kao pečat pravde vere koju imaše u neobrezanju, da bi bio otac svih koji veruju u neobrezanju; da se i njima primi u pravdu;
4:12  I da bi bio otac obrezanja ne samo onima koji su od obrezanja, nego i onima koji hode stopama vere koja beše u neobrezanju oca našeg Avraama.
4:13  Jer obećanje Avraamu ili semenu njegovom da bude naslednik svetu ne bi zakonom nego pravdom vere.
4:14  Jer ako su naslednici oni koji su od zakona, propade vera, i pokvari se obećanje.
4:15  Jer zakon gradi gnev; jer gde nema zakona nema ni prestupa.
4:16  Zato od vere da bude po milosti da obećanje tvrdo ostane svemu semenu, ne samo koji je od zakona nego i koji je od vere Avraama, koji je otac svima nama,
4:17  (Kao što stoji napisano: Postavih te oca mnogim narodima) pred Bogom kome verova, koji oživljuje mrtve, i zove ono što nije kao ono što jeste:
4:18  On verova na nad kad se nije bilo ničemu nadati da će on biti otac mnogim narodima, kao što mu beše rečeno: Tako će biti seme tvoje.
4:19  I ne oslabivši verom ne pogleda ni na svoje već umoreno telo, jer mu beše negde oko sto godina, ni na mrtvost Sarine materice.
4:20  I za obećanje Božije ne posumnja se neverovanjem, nego ojača u veri, i dade slavu Bogu.
4:21  I znaše jamačno da šta obeća kadar je i da učini.
4:22  Zato se i primi njemu u pravdu.
4:23  Ali nije pisano za njega jednog samo da mu se primi,
4:24  Nego i za nas, kojima će se primiti ako verujemo Onog koji vaskrse Isusa Hrista Gospoda našeg iz mrtvih,
4:25  Koji se predade za grehe naše, i ustade za opravdanje naše.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije