Rim. Glava 12

El. pošta Štampa PDF

Molim vas, dakle, braćo, milosti Božije radi, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.
12:2  I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svog, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.
12:3  Jer kroz blagodat koja je meni data kažem svakome koji je među vama da ne mislite za sebe više nego što valja misliti; nego da mislite u smernosti kao što je kome Bog udelio meru vere.
12:4  Jer kao u jednom telu što imamo mnoge ude a udi svi nemaju jedan posao,
12:5  Tako smo mnogi jedno telo u Hristu, a po sebi smo udi jedan drugom.
12:6  A imamo različite darove po blagodati koja nam je dana: ako proroštvo, neka bude po meri vere;
12:7  Ako li službu, neka služi; ako je učitelj, neka uči;
12:8  Ako je tešitelj, neka teši; koji daje neka daje prosto; koji upravlja neka se brine; koji čini milost neka čini s dobrom voljom.
12:9  Ljubav da ne bude lažna. Mrzeći na zlo držite se dobra.
12:10  Bratskom ljubavi budite jedan k drugom ljubazni. Čašću jedan drugog većeg činite.
12:11  Ne budite u poslu leni; budite ognjeni u duhu, služite Gospodu.
12:12  Nadanjem veselite se, u nevolji trpite, u molitvi budite jednako.
12:13  Delite potrebe sa svetima; primajte rado putnike.
12:14  Blagosiljajte one koji vas gone: blagosiljajte, a ne kunite.
12:15  Radujte se s radosnima, i plačite s plačnima.
12:16  Budite jedne misli među sobom. Ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih. Ne mislite za sebe da ste mudri.
12:17  A nikome ne vraćajte zla za zlo; promišljajte o tome šta je dobro pred svim ljudima.
12:18  Ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima.
12:19  Ne osvećujte se za sebe, ljubazni, nego podajte mesto gnevu, jer stoji napisano: Moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod.
12:20  Ako je, dakle, gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to ugljevlje ognjeno skupljaš na glavu njegovu.
12:21  Ne daj se zlu nadvladati, nego nadvladaj zlo dobrim.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije