Rim. Glava 14

El. pošta Štampa PDF

A slaboga u veri primajte lepo, da se ne smeta savest.
14:2  Jer jedan veruje da sme svašta jesti, a koji je slab jede zelje.
14:3  Koji jede neka ne ukorava onog koji ne jede; i koji ne jede neka ne osuđuje onog koji jede; jer ga Bog primi.
14:4  Ko si ti koji sudiš tuđem sluzi? On svom gospodaru stoji ili pada. Ali će ustati; jer je Bog kadar podignuti ga.
14:5  Tako jedan razlikuje dan od dana, a drugi drži sve dane da su jednaki: svaki da bude uveren za svoju misao.
14:6  Koji razlikuje dane, Gospodu razlikuje; i koji ne razlikuje dana, Gospodu ne razlikuje. Koji jede, Gospodu jede: jer hvali Boga; i koji ne jede, Gospodu ne jede, i hvali Boga.
14:7  Jer ni jedan od nas ne živi sebi, i ni jedan ne umire sebi.
14:8  Jer ako živimo, Gospodu živimo; a ako umiremo, Gospodu umiremo. Ako, dakle, živimo, ako umiremo, Gospodnji smo.
14:9  Jer zato Hristos i umre i vaskrse i ožive da ovlada i mrtvima i živima.
14:10  A ti zašto osuđuješ brata svog? Ili ti zašto ukoravaš brata svog? Jer ćemo svi izići na sud pred Hrista.
14:11  Jer je pisano: Tako mi života, govori Gospod, pokloniće mi se svako koleno, i svaki jezik slaviće Boga.
14:12  Tako će, dakle, svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe.
14:13  Zato da ne osuđujemo više jedan drugog, nego mesto toga ovo gledajte da ne postavljate bratu spoticanja ili sablazni.
14:14  Znam i uveren sam u Hristu Isusu da ništa nije pogano po sebi, osim kad ko misli da je pogano, onome je pogano.
14:15  A ako je brat tvoj jela radi žalostan, već se ne vladaš po ljubavi: ne gubi jelom svojim onog za kog Hristos umre.
14:16  Gledajte, dakle, da se ne huli na vaše dobro.
14:17  Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.
14:18  Jer koji ovim služi Hristu ugodan je Bogu i mio ljudima.
14:19  Tako, dakle, da se staramo za mir i za ono čim vodimo na bolje jedan drugog.
14:20  Ne raskopavaj delo Božije jela radi; jer je sve čisto; nego je pogano za čoveka koji jede sa spoticanjem.
14:21  Dobro je ne jesti mesa, i vina ne piti, i ono ne činiti na šta se tvoj brat spotiče, ili oda šta gori postaje ili slabi.
14:22  Ti imaš veru? Imaj je sam u sebi pred Bogom. Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro.
14:23  A koji se sumnja osuđen je ako jede, jer ne čini po veri: a šta god nije po veri greh je.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije