1 Kor. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

I ja, braćo, ne mogoh s vama govoriti kao s duhovnima nego kako s telesnima, kao s malom decom u Hristu.
3:2  Mlekom vas napojih a ne jelom, jer još ne mogaste, i ni sad još ne možete,
3:3  Jer ste još telesni. Jer gde su među vama zavisti i svađe i nesloge, niste li telesni, i ne živite li po čoveku?
3:4  Jer kad govori ko: Ja sam Pavlov; a drugi: Ja sam Apolov; niste li telesni?
3:5  Ko je dakle Pavle a ko li Apolo do samo sluge kroz koje verovaste, kao što i svakom Gospod dade?
3:6  Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste.
3:7  Tako niti je onaj šta koji sadi, ni onaj koji zaliva, nego Bog koji daje te raste.
3:8  A onaj koji sadi i koji zaliva jednaki su; i svaki će primiti svoju platu po svom trudu.
3:9  Jer mi smo Bogu pomagači, a vi ste Božija njiva, Božija građevina.
3:10  Po blagodati Božijoj koja mi je dana, ja kao premudri neimar postavih temelj, a drugi zida u visinu; ali svaki neka gleda kako zida.
3:11  Jer temelja drugog niko ne može postaviti osim onog koji je postavljen, koji je Isus Hristos.
3:12  Ako li ko zida na ovom temelju, zlato, srebro, drago kamenje, drva seno, slamu,
3:13  Svakog će delo izaći na videlo; jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti, i svako delo pokazaće oganj kao što jeste.
3:14  I ako ostane čije delo što je nazidao, primiće platu.
3:15  A čije delo izgori, otići će u štetu: a sam će se spasti tako kao kroz oganj.
3:16  Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?
3:17  Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi.
3:18  Niko neka se ne vara: ako ko među vama misli da je mudar na ovom svetu, neka bude lud da bude mudar.
3:19  Jer je premudrost ovog sveta ludost pred Bogom, jer je pisano: Hvata premudre u njihovom lukavstvu.
3:20  I opet: Gospod zna pomisli mudrih da su ništa.
3:21  Zato niko da se ne hvali čovekom, jer je sve vaše.
3:22  Bio Pavle, ili Apolo, ili Kifa, ili svet, ili život ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše;
3:23  A vi ste Hristovi, a Hristos Božji.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije