1 Kor. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Vrlo se glasi da je kurvarstvo među vama, i takvo kurvarstvo kakvo se ni među neznabošcima ne čuje, da nekakav ima ženu očevu.
5:2  I vi se još nadimate, mesto da plačete, da se izvadi između vas onaj koji je učinio to delo.
5:3  Jer ja, koji ako nisam kod vas telom, ali duhom tu živim, već odsudih kao da sam tamo, da se onaj koji je to tako učinio,
5:4  U ime Gospoda našeg Isusa Hrista kad se saberete vi i moj duh, sa silom Gospoda našeg Isusa Hrista,
5:5  Da se onaj preda sotoni na mučenje tela, da bi se duh spasao u dan Gospoda našeg Isusa Hrista.
5:6  Nije dobra hvala vaša. Ne znate li da malo kvasca sve testo ukiseli?
5:7  Očistite dakle stari kvasac, da budete novo testo, kao što ste presni; jer i pasha naša zakla se za nas, Hristos.
5:8  Zato da praznujemo ne u starom kvascu, ni u kvascu pakosti i lukavstva, nego u presnom hlebu čistote i istine.
5:9  Pisah vam u poslanici da se ne mešate s kurvarima;
5:10  I to ja ne rekoh za kurvare ovog sveta, ili tvrdice ili idolopoklonike; jer biste morali izići iz sveta.
5:11  A sad vam pisah da se ne mešate ako koji koji se brat zove, postane kurvar, ili tvrdica, ili idolopoklonik, ili kavgadžija, ili pijanica, ili hajduk; s takvima da i ne jedete.
5:12  Jer šta je meni stalo da sudim one koji su napolju? Ne sudite li vi one koji su unutra?
5:13  A one koji su napolju sudiće Bog. Izvadite zloga između sebe.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije