1 Kor. Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Sme li koji od vas, kad ima tužbu na drugog, ići na sud nepravednima, a ne svetima?
6:2  Ne znate li da će sveti suditi svetu? Kad ćete dakle vi svetu suditi niste li vredni suditi manjim stvarima?
6:3  Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli stvarima ovog sveta?
6:4  A vi kad imate tužbe za stvari ovog sveta, uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko ni u šta!
6:5  Na sramotu vašu govorim: zar nema među vama nijednog mudrog koji može rasuditi među braćom svojom?
6:6  Nego se brat s bratom sudi, i to pred nevernima!
6:7  I to je već vrlo sramno za vas da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?
6:8  Nego vi sami činite nepravdu i štetu, pa još braći!
6:9  Ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstva Božijeg? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici,
6:10  Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstva Božijeg neće naslediti.
6:11  I ovakvi bijaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našeg Isusa Hrista i Duhom Boga našeg.
6:12  Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da šta ovlada mnome.
6:13  Jela su za trbuh, i trbuh je za jela; ali će Bog i ova i onog pokvariti. A telo nije za kurvarstvo, nego za Gospoda, i Gospod za telo.
6:14  A Bog i Gospoda podiže, i nas će podići silom svojom.
6:15  Ne znate li da su telesa vaša udi Hristovi? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj!
6:16  Ili ne znate da ko se s kurvom sveže jedno telo s njom postane? Jer, reče, biće dvoje jedno telo.
6:17  A ko se Gospoda drži jedan je duh s Gospodom.
6:18  Bežite od kurvarstva; jer svaki greh koji čovek čini osim tela je; a koji se kurva on greši svom telu.
6:19  Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetog Duha koji živi u vama, kog imate od Boga, i niste svoji?
6:20  Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božije.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije