1 Kor. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

A za meso što je klato idolima znamo, jer svi razum imamo. Razum, dakle, nadima, a ljubav popravlja.
8:2  Ako li ko misli da šta zna, ne zna još ništa kao što treba znati.
8:3  A ako ko ljubi Boga, Bog ga je naučio.
8:4  A za jelo idolskih žrtava, znamo da idol nije ništa na svetu, i da nema drugog Boga osim jednog.
8:5  Jer ako i ima koji se bogovi zovu, ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda:
8:6  Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kog je sve, i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kog je sve, i mi kroza Nj.
8:7  Ali nema svako razuma; jer neki koji još i sad misle da su idoli nešto, kao idolske žrtve jedu, i savest njihova, slaba budući, pogani se.
8:8  Ali jelo nas ne postavlja pred Bogom: jer niti ćemo biti veći ako jedemo, ni manji ako ne jedemo.
8:9  Ali se čuvajte da kako ova sloboda vaša ne postane spoticanje slabima.
8:10  Jer ako tebe, koji imaš razum, vidi ko u idolskoj crkvi gde sediš za trpezom, neće li njegova savest, slaba budući, osloboditi se da jede idolske žrtve?
8:11  I s tvog razuma poginuće slabi brat, za kog Hristos umre.
8:12  Tako kad se grešite o braću, i bijete njihovu slabu savest, o Hrista se grešite.
8:13  Zato, ako jelo sablažnjava brata mog, neću jesti mesa doveka, da ne sablaznim brata svog.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije