1 Kor. Glava 09

El. pošta Štampa PDF

Nisam li ja apostol? Nisam li sam svoj? Ne videh li ja Isusa Hrista, Gospoda našeg? Niste li vi delo moje u Gospodu?
9:2  Ako drugima i nisam apostol, ali vama jesam, jer ste vi pečat mog apostolstva u Gospodu.
9:3  Moj odgovor onima koji me uspitaju ovo je:
9:4  Eda li nemamo vlasti jesti i piti?
9:5  Eda li nemamo vlasti sestru ženu voditi, kao i ostali apostoli, i braća Gospodnja, i Kifa?
9:6  Ili jedan ja i Varnava nemamo vlasti ovo činiti?
9:7  Ko vojuje kad o svom trošku? Ili ko sadi vinograd i od rodova njegovih da ne jede? Ili ko pase stado i od mleka stada da ne jede?
9:8  Eda li ovo govorim po čoveku? Ne govori li ovo i zakon?
9:9  Jer je u Mojsijevom zakonu napisano: Da ne zavežeš usta volu koji vrše. Eda li se Bog brine za volove?
9:10  Ili jamačno govori za nas? Jer se za nas napisa: Koji ore treba u nadanju da ore; i koji vrše u nadanju da će dobiti od onog što vrše.
9:11  Kada mi vama duhovna sejasmo, je li to šta veliko ako mi vama telesna požnjemo?
9:12  Kad se drugi mešaju u vašu vlast, a kamoli ne bi mi? Ali ne učinismo po vlasti ovoj nego sve trpimo da ne učinimo kakvu smetnju jevanđelju Hristovom.
9:13  Ne znate li da oni koji čine svetu službu od svetinje se hrane? I koji oltaru služe s oltarom dele?
9:14  Tako i Gospod zapovedi da oni koji jevanđelje propovedaju od jevanđelja žive.
9:15  A ja to nijedno ne učinih. I ne pišem ovo da tako bude za mene; jer bih voleo umreti nego da ko slavu moju uništi.
9:16  Jer ako propovedam jevanđelje, nema mi hvale: jer mi je za nevolju; i teško meni ako jevanđelja ne propovedam.
9:17  Ako dakle ovo činim od svoje volje, platu imam; a ako li činim za nevolju, služba mi je predata.
9:18  Kakva mi je dakle plata? Da propovedajući jevanđelje učinim bez plate jevanđelje Hristovo, da ne činim po svojoj vlasti u propovedanju jevanđelja.
9:19  Jer premda sam slobodan od svih, svima sebe učinih robom, da ih više pridobijem.
9:20  Jevrejima sam bio kao Jevrejin da Jevreje pridobijem; onima koji su pod zakonom bio sam kao pod zakonom, da pridobijem one koji su pod zakonom;
9:21  Onima koji su bez zakona bio sam kao bez zakona, premda nisam Bogu bez zakona nego sam u zakonu Hristovom, da pridobijem one koji su bez zakona.
9:22  Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da kakogod spasem koga.
9:23  A ovo činim za jevanđelje, da bih imao deo u njemu.
9:24  Ne znate li da oni što trče na trku, svi trče, a jedan dobije dar? Tako trčite da dobijete.
9:25  Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava: oni dakle da dobiju raspadljiv venac, a mi neraspadljiv.
9:26  Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano; tako se borim, ne kao onaj koji bije vetar;
9:27  Nego morim telo svoje i trudim da kako sam drugima propovedajući izbačen ne budem.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije