1 Kor. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

Ako jezike čovečije i anđeoske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni, ili praporac koji zveči.
13:2  I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam.
13:3  I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže.
13:4  Ljubav dugo trpi, milokrvna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se,
13:5  Ne čini šta ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu,
13:6  Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,
13:7  Sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi.
13:8  Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će i prestati, jezici ako će umuknuti, razuma ako će nestati.
13:9  Jer nešto znamo i nešto prorokujemo;
13:10  A kad dođe savršeno, onda će prestati šta je nešto.
13:11  Kad ja bijah malo dete kao dete govorah, kao dete mišljah, kao dete razmišljah; a kad postadoh čovek, odbacih detinjstvo.
13:12  Tako sad vidimo kao kroz staklo, u zagonetki, a onda ćemo licem k licu; sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što sam poznat.
13:13  A sad ostaje vera, nad, ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća među njima.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije