2 Kor. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Počinjemo li se opet sami hvaliti vama? Ili trebamo kao neki preporučenih poslanica na vas ili od vas?
3:2  Jer ste vi naša poslanica napisana u srcima našim, koju poznaju i čitaju svi ljudi;
3:3  Koji ste se pokazali da ste poslanica Hristova, koju smo mi služeći napisali ne mastilom nego Duhom Boga Živoga, ne na kamenim daskama nego na mesnim daskama srca.
3:4  A takvo pouzdanje imamo kroz Hrista u Boga,
3:5  Ne da smo vrsni od sebe pomisliti šta, kao od sebe, nego je naša vrsnoća od Boga;
3:6  Koji i učini nas vrsne da budemo sluge novom zavetu, ne po slovu nego po duhu; jer slovo ubija, a duh oživljuje.
3:7  Ako li služba smrti koja je u kamenju izrezana slovima, bi u slavi da sinovi Izrailjevi ne mogoše pogledati na lice Mojsijevo od slave lica njegovog koja prestaje:
3:8  A kamoli neće mnogo većma služba duha biti u slavi?
3:9  Jer kad je služba osuđenja slava, mnogo većma izobiluje služba pravde u slavi.
3:10  Jer i nije slavno što se proslavi s ove strane prema prevelikoj slavi.
3:11  Jer kad je slavno ono što prestaje, mnogo će većma biti u slavi ono što ostaje.
3:12  Imajući dakle takav nad s velikom slobodom radimo;
3:13  I ne kao što Mojsije metaše pokrivalo na lice svoje, da ne bi mogli sinovi Izrailjevi gledati svršetak onoga što prestaje.
3:14  No zaslepiše pomisli njihove; jer do samog ovog dana stoji ono pokrivalo neotkriveno u čitanju starog zaveta, jer u Hristu prestaje.
3:15  Nego da danas kad se čita Mojsije, pokrivalo na srcu njihovom stoji.
3:16  A kad se obrate ka Gospodu, uzeće se pokrivalo.
3:17  A Gospod je Duh: a gde je Duh onde je sloboda.
3:18  Mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u ono isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije