2 Kor. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Zato imajući ovu službu kao što bismo pomilovani, ne dosađuje nam se;
4:2  Nego se odrekosmo tajnog srama da ne živimo u lukavstvu, niti da izvrćemo reč Božiju, nego javljanjem istine da se pokažemo svakoj savesti čovečijoj pred Bogom.
4:3  Ako li je pak pokriveno jevanđelje naše u onima je pokriveno koji ginu,
4:4  U kojima Bog sveta ovog oslepi razume nevernika, da im ne zasvetli videlo jevanđelja slave Hristove, koji je obličje Boga, koji se ne vidi.
4:5  Jer sebe ne propovedamo nego Hrista Isusa Gospoda, a sebe same vaše sluge Isusa Gospoda radi.
4:6  Jer Bog koji reče da iz tame zasvetli videlo, zasvetli u srcima našim na svetlost poznanja slave Božije u licu Isusa Hrista.
4:7  Ali ovo blago imamo u zemljanim sudovima, da premnoštvo sile bude od Boga, a ne od nas.
4:8  U svemu imamo nevolje, ali nam se ne dosađuje; zbunjeni smo, ali ne gubimo nada;
4:9  Progone nas, ali nismo ostavljeni; obaljuju nas, ali ne ginemo.
4:10  I jednako nosimo na telu smrt Gospoda Isusa, da se i život Isusov na telu našem pokaže.
4:11  Jer mi živi jednako se predajemo na smrt za Isusa, da se i život Isusov javi na smrtnom telu našem.
4:12  Zato dakle smrt vlada u nama, a život u vama.
4:13  Imajući pak onaj isti duh vere kao što je napisano: verovah, zato govorih; mi verujemo, zato i govorimo.
4:14  Znajući da će Onaj koji podiže Isusa, i nas podignuti s Isusom, i postaviti s vama.
4:15  Jer je sve vas radi, da blagodat umnožena izobiluje hvalama na slavu Božiju.
4:16  Zato nam se ne dosađuje; no ako se naš spoljašnji čovek i raspada, ali se unutrašnji obnavlja svaki dan.
4:17  Jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu.
4:18  Nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi; jer je ovo što se vidi, za vreme, a ono što se ne vidi, večno.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije