2 Kor. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Jer znamo da kad se zemaljska naša kuća tela raskopa, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, večnu na nebesima.
5:2  Jer za tim uzdišemo, želeći obući se u svoj nebeski stan.
5:3  I da se obučeni, ne goli nađemo!
5:4  Jer budući u ovom telu, uzdišemo otežali; jer nećemo da se svučemo, nego da se preobučemo, da život proždere smrtno.
5:5  A Onaj koji nas za ovo isto stvori, Bog je, koji nam i dade zalog Duha.
5:6  Dobre smo, dakle, volje jednako, jer znamo da putujemo u telu, daleko od Gospoda.
5:7  Jer po veri živimo, a ne po gledanju.
5:8  Ali se ne bojimo, i mnogo volimo otići od tela, i ići ka Gospodu.
5:9  Zato se i staramo, ili ulazili ili odlazili, da budemo Njemu ugodni.
5:10  Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovom, da primimo svaki šta je koji u telu činio, ili dobro ili zlo;
5:11  Znajući, dakle, strah Gospodnji ljude savetujemo; a Bogu smo poznati, a nadamo se da smo i u vašim savestima poznati.
5:12  Jer se ne hvalimo opet pred vama, nego vama dajemo uzrok da se hvalite nama, da imate šta odgovoriti onima koji se hvale onim šta je spolja, a ne šta je u srcu.
5:13  Jer ako se odviše hvalimo, Bogu se hvalimo; ako li smo smerni, vama smo.
5:14  Jer ljubav Božja nagoni nas, kad mislimo ovo: ako jedan za sve umre, to dakle svi umreše.
5:15  Hristos za sve umre, da oni koji žive ne žive više sebi, nego Onome koji za njih umre i vaskrse.
5:16  Zato i mi odsad nikoga ne poznajemo po telu; i ako Hrista poznasmo po telu, ali Ga sad više ne poznajemo.
5:17  Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.
5:18  Ali je sve od Boga, koji pomiri nas sa sobom kroz Isusa Hrista, i dade nam službu pomirenja.
5:19  Jer Bog beše u Hristu, i svet pomiri sa sobom ne primivši im greha njihovih, i metnuvši u nas reč pomirenja.
5:20  Tako smo mi poslani mesto Hrista, kao da Bog govori kroz nas; molimo vas u ime Hristovo pomirite se s Bogom.
5:21  Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u Njemu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije