2 Kor. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

Dajemo vam pak na znanje, braćo, blagodat Božiju koja je dana u crkvama makedonskim,
8:2  Da u mnogom kušanju nevolja suvišak radosti njihove i puko siromaštvo njihovo izobilova u bogatstvu prostote njihove.
8:3  Jer po mogućstvu njihovom (ja sam svedok) i preko mogućstva dobrovoljni behu,
8:4  I s mnogim moljenjem moliše nas da primimo blagodat i zajednicu službe k svetima.
8:5  I ne kao što se nadasmo nego najpre sebe predaše Gospodu i nama, po volji Božjoj,
8:6  Da mi umolismo Tita da kao što je počeo onako i svrši i među vama blagodat ovu.
8:7  A vi kako ste u svemu izobilni, u veri, i u reči, i u razumu, i u svakom staranju, i u ljubavi svojoj k nama, da i u ovoj blagodati izobilujete.
8:8  Ne govorim po zapovesti, nego kad se drugi staraju, i vašu ljubav kušam je li istinita.
8:9  Jer znate blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista da, bogat budući, vas radi osiromaši, da se vi Njegovim siromaštvom obogatite.
8:10  I savet dajem u tom; jer je ovo na korist vama, koji ne samo činite nego i hteti počeste još od lanjske godine.
8:11  A sad dovršite to i činiti, da kao što bi dobra volja hteti tako da bude i učiniti, od toga što imate.
8:12  Jer ako ima ko dobru volju, mio je po onom što ima, a ne po onom što nema.
8:13  Jer se ne želi da drugima bude radost a vama žalost, nego jednako.
8:14  Da u sadašnje vreme vaš suvišak bude za njihov nedostatak, da i njihov suvišak bude za vaš nedostatak; da bude jednakost,
8:15  Kao što je pisano: Ko je mnogo skupio, nije mu preteklo; i ko je malo skupio, nije mu nedostalo.
8:16  A hvala Bogu, koji je dao takvo staranje za vas u srce Titovo.
8:17  Jer primi moljenje; a budući da se tako vrlo stara, svojevoljno otide k vama.
8:18  Poslasmo, pak, s njim i brata, kog je pohvala u jevanđelju po svim crkvama.
8:19  A ne samo to, nego je i izabran od crkava da ide s nama u ovu blagodat u kojoj mi služimo za samog Gospoda slavu i vašu dobru volju:
8:20  Čuvajući se toga da nas ko ne pokudi za ovo obilje u kome mi služimo,
8:21  I promišljajući za dobro ne samo pred Bogom nego i pred ljudima.
8:22  A poslasmo s njima i brata svog, kog mnogo puta poznasmo u mnogim stvarima da je ustalac, a sad mnogo veći zbog velikog nadanja na vas.
8:23  A za Tita, on je moj drug i pomagač među vama; a za braću našu, oni su poslanici crkveni i slava Hristova.
8:24  Pokažite, dakle, na njima svedočanstvo svoje ljubavi i naše hvale vama i pred crkvama.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije