2 Kor. Glava 09

El. pošta Štampa PDF

Jer za takvu porezu koja se kupi svetima nije mi potrebno pisati vam;
9:2  Jer poznajem vašu dobru volju, za koju se o vama hvalim Makedoncima da se Ahaja pripremi od prošle godine, i vaša revnost razdraži mnoge.
9:3  A braću poslah da se hvala naša vama ne isprazni u ovoj stvari, nego da budete prigotovljeni, kao što sam govorio;
9:4  Da se, ako dođu sa mnom Makedonci i među vas neprigotovljene, ne osramotimo mi (da ne kažem vi) u toj hvali.
9:5  Tako nađoh da je potrebno umoliti braću da napred idu k vama, i da priprave ovaj napred obrečeni vaš blagoslov, da bude gotov tako kao blagoslov, a ne kao lakomstvo.
9:6  Ovo pak velim: koji s tvrđom seje, s tvrđom će i požnjeti; a koji blagoslov seje, blagoslov će i požnjeti.
9:7  Svaki po volji svog srca, a ne sa žalošću ili od nevolje; jer Bog ljubi onog koji dragovoljno daje.
9:8  A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat, da u svemu svagda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro delo;
9:9  Kao što je pisano: Prosu, dade siromasima; pravda njegova ostaje vavek.
9:10  A koji daje seme sejaču, daće i hleb za jelo: i umnožiće seme vaše, i daće da uzrastu žita pravde vaše;
9:11  Da se u svemu obogatite za svaku prostotu koja kroz nas čini hvalu Bogu.
9:12  Jer služba ove poreze ne ispunjuje samo nedostatak svetih, nego čini te se i mnoge hvale daju Bogu,
9:13  Ogledom poreze ove hvaleći Boga za vaše pokorno priznanje jevanđelja Hristovog, i za prostotu podele k njima i k svima,
9:14  I da se mole Bogu za vas i da čeznu za vama za premnogu blagodat Božju na vama.
9:15  A hvala Bogu na Njegovom neiskazanom daru.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije