2 Kor. Glava 10

El. pošta Štampa PDF

A sam ja, Pavle, molim vas krotosti radi i tišine Hristove, koji sam pred vama ponižen prema vama, a kad nisam kod vas, slobodan sam prema vama.
10:2  Molim pak da mi ne bude potrebno kad budem kod vas, onako slobodan biti kao što mislim da smem protiv nekih koji misle za nas da po telu živimo;
10:3  Jer ako i živimo po telu, ne borimo se po telu.
10:4  Jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli
10:5  I svaku visinu koja se podiže na poznanje Božije, i robimo svaki razum za pokornost Hristu,
10:6  I u pripravnosti imamo osvetu za svaku nepokornost, kad se izvrši vaša pokornost.
10:7  Gledate li na ono što vam je pred očima? Ako se ko uzda da je Hristov neka misli opet u sebi da kako je on Hristov tako smo i mi Hristovi.
10:8  Jer ako se šta i više pohvalim vlašću našom koju nam dade Gospod na popravljanje, a ne na kvarenje vaše, neću se postideti.
10:9  Ali da se ne pokažem kao da vas plašim poslanicama;
10:10  Jer su poslanice, veli, teške i jake, a kad je telom pred nama, slab je, i reč njegova ne valja ništa.
10:11  Ovo neka pomisli takav da kakvi smo u reči po poslanicama kad nismo kod vas, takvi smo i u delu kad smo tu.
10:12  Jer ne smemo sebe mešati ili se porediti s drugima koji hvale sami sebe; ali kad sami po sebi sebe mere i porede sami sebe sa sobom, ne razumevaju.
10:13  A mi se nećemo hvaliti preko mere, nego po meri pravila kog nam Bog meru razdeli da dopremo i do vas.
10:14  Jer se mi daleko ne prostiremo, kao da ne dosežemo do vas; jer dopresmo i do vas s jevanđeljem Hristovim,
10:15  Ne hvaleći se preko mere u tuđim poslovima, imajući pak nad kad uzraste vera vaša da ćemo se u vama veličati po pravilu svom izobilno,
10:16  Da u dalekim stranama od vas propovedimo jevanđelje, i da se ne pohvalimo onim što je po tuđem pravilu urađeno.
10:17  A koji se hvali, Gospodom neka se hvali.
10:18  Jer onaj nije valjan koji se sam hvali, nego kog Gospod hvali.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije