2 Kor. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

Ovo treći put idem ka vama; u ustima dva ili tri svedoka ostaće svaka reč.
13:2  Napred kazah i napred govorim kako u vas bivši drugi put, i sad ne budući kod vas pišem onima koji su pre sagrešili i svima ostalima da ako dođem opet neću poštedeti.
13:3  Jer tražite da iskušate Hrista što u meni govori, koji među vama nije slab, nego je silan među vama.
13:4  Jer ako i raspet bi po slabosti, ali je živ po sili Božijoj; jer smo i mi slabi u Njemu, ali ćemo biti živi s njim silom Božijom među vama.
13:5  Sami sebe okušajte jeste li u veri, sami sebe ogledajte. Ili ne poznajete sebe da je Isus Hristos u vama? Već ako da u čemu niste valjani.
13:6  A nadam se da ćete poznati da mi nismo nevaljani.
13:7  A molimo se Bogu da vi ne činite nikakvo zlo, ne da se mi valjani pokažemo, nego da vi dobro činite, a mi kao nevaljani da budemo.
13:8  Jer ništa ne možemo na istinu nego za istinu.
13:9  Jer se radujemo kad mi slabimo, a vi jačate. A zato se i molimo Bogu, za vaše savršenstvo.
13:10  Zato, ne budući kod vas, pišem ovo da kad dođem ne učinim bez šteđenja po vlasti koju mi je Gospod dao na popravljanje, a ne na raskopavanje.
13:11  A dalje, braćo, radujte se, savršujte se, utešavajte se, jednako mislite, mir imajte: i Bog ljubavi i mira biće s vama.
13:12  Pozdravite jedan drugog celivom svetim. Pozdravljaju vas svi sveti.
13:13  Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetog Duha sa svima vama. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije