Gal. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

A potom na četrnaest godina opet iziđoh u Jerusalim s Varnavom, uzevši sa sobom i Tita.
2:2  Ali iziđoh po otkrivenju, i razgovorih se s njima za jevanđelje koje propovedam u neznabošcima, ali nasamo s onima koji se brojahu kao najstariji, da uzalud ne trčim ili ne bih trčao.
2:3  Ali ni Tit, koji beše sa mnom, i beše Grk, ne bi nateran da se obreže.
2:4  I za lažnu braću koja dođoše i privukoše se da uhode slobodu našu koju imamo u Hristu Isusu, da nas zarobe;
2:5  Kojima se ni sahat ne podasmo u pokornost, da istina jevanđelja ostane među nama.
2:6  A za one koji se brojahu da su nešto, kakvi bili da bili, ja ne marim ništa; jer Bog ne gleda ko je ko; jer oni koji se brojahu kao najstariji, meni ništa ne dodaše;
2:7  Nego nasuprot doznavši da je meni povereno jevanđelje u neobrezanima, kao Petru u obrezanima
2:8  (Jer Onaj koji pomaže Petru u apostolstvu među obrezanima Onaj pomaže i meni među neznabošcima,)
2:9  I poznavši blagodat koja je meni dana, Jakov i Kifa i Jovan, koji se brojahu da su stubovi, dadoše desnice meni i Varnavi, i pristadoše da mi propovedamo u neznabošcima, a oni u obrezanima;
2:10  Samo da se opominjemo siromašnih, za koje sam se i starao tako činiti.
2:11  A kad dođe Petar u Antiohiju, u oči njemu protiv stadoh; jer beše zazoran.
2:12  Jer pre dok ne dođoše neki od Jakova, jeđaše s neznabošcima, a kad dođoše, ustručavaše se i odvajaše bojeći se onih koji su iz obrezanja.
2:13  I dvoličahu s njim i ostali Judejci, tako da i Varnava prista u njihovo dvoličenje.
2:14  A kad ja videh da ne idu pravo k istini jevanđelja, rekoh Petru pred svima: Kad ti koji si Jevrejin neznabožački a ne jevrejski živiš, zašto neznabošce nagoniš da žive jevrejski?
2:15  Mi koji smo rođeni Jevreji, a ne grešnici iz neznabožaca,
2:16  Pa doznavši da se čovek neće opravdati delima zakona, nego samo verom Isusa Hrista, i mi verovasmo Hrista Isusa da se opravdamo verom Hristovom, a ne delima zakona: jer se delima zakona nikakvo telo neće opravdati.
2:17  Ako li se mi koji tražimo da se opravdamo Hristom, nađosmo i sami grešnici, dakle je Hristos grehu sluga? Bože sačuvaj!
2:18  Jer ako opet zidam ono što razvalih, pokazujem se da sam prestupnik.
2:19  Jer ja zakonom zakonu umreh da Bogu živim; s Hristom se razapeh.
2:20  A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom Sina Božjeg, kome omileh, i predade sebe za mene.
2:21  Ne odbacujem blagodati Božje; jer ako pravda kroz zakon dolazi, to Hristos uzalud umre.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije