Gal. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Ali velim: dok je naslednik mlad ništa nije bolji od roba, ako i jeste gospodar od svega;
4:2  Nego je pod zapovednicima i čuvarima sve do roka očevog.
4:3  Tako i mi kad bijasmo mladi, bijasmo pod stihijama sveta zarobljeni;
4:4  A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu,
4:5  Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo.
4:6  I budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina svog u srca vaša, koji viče: Ava Oče!
4:7  Tako već nisi rob, nego sin; a ako si sin, i naslednik si Božji kroz Isusa Hrista.
4:8  Ali tada ne znajući Boga, služiste onima koji po sebi nisu bogovi.
4:9  A sad poznavši Boga, i još poznati bivši od Boga, kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije, kojima opet iznova hoćete da služite?
4:10  Gledate na dane i mesece, i vremena i godine.
4:11  Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas.
4:12  Budite kao ja što sam; jer sam ja ko vi što ste. Braćo! Molim vas, ništa mi ne učiniste nažao.
4:13  A znate da vam u slabosti tela najpre propovedih jevanđelje;
4:14  I napasti moje, koja beše telu mom, ne prezreste, ni popljuvaste, nego me primiste kao anđela Božjeg, kao Hrista Isusa.
4:15  Kakvo beše onda vaše blaženstvo? Jer vam svedočim da biste, kad bi moguće bilo, izvadili oči svoje i dali meni.
4:16  Tim li vam postadoh neprijatelj, istinu vam govoreći?
4:17  Oni ne revnuju dobro za vas nego hoće da vas odvoje, da im revnujete.
4:18  A dobro je revnovati svagda u dobru, i ne samo kad sam ja kod vas.
4:19  Dečice moja, koju opet s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama;
4:20  Ali bih hteo sad da sam kod vas, i da izmenim glas svoj, jer ne mogu da se načudim za vas.
4:21  Kažite mi, vi koji hoćete pod zakonom da budete, ne slušate li zakon?
4:22  Jer je pisano da Avraam dva sina imade, jednog od robinje, a drugog od slobodne.
4:23  Ali koji beše od robinje, po telu se rodi; a koji od slobodne, po obećanju.
4:24  Koje znači drugo: jer su ovo dva zaveta: jedan dakle od gore sinajske, koja rađa za robovanje, a to je Agar.
4:25  Jer Agar znači Sinaj gora u arapskoj, i poredi se sa sadašnjim Jerusalimom, i služi sa decom svojom.
4:26  A gornji Jerusalim slobodna je, koji je mati svima nama.
4:27  Jer je pisano: Razveseli se, nerotkinjo koja ne rađaš; poklikni i poviči, ti koja ne trpiš muke porođaja; jer pusta ima mnogo više dece negoli ona koja ima muža.
4:28  A mi smo, braćo, po Isaku deca obećanja.
4:29  No kako onda onaj što se rodi po telu gonjaše duhovnog, tako i sad.
4:30  Ali šta govori pismo? Isteraj robinju i sina njenog; jer sin robinjin neće naslediti sa sinom slobodne.
4:31  Tako, braćo, nismo deca robinjina nego slobodne.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije