Gal. Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Braćo! Ako i upadne čovek u kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan.
6:2  Nosite bremena jedan drugog, i tako ćete ispuniti zakon Hristov.
6:3  Jer ako ko misli da je šta, a nije ništa, umom vara sebe.
6:4  A svaki da ispita svoje delo, i tada će sam u sebi imati slavu, a ne u drugom.
6:5  Jer će svaki svoje breme nositi.
6:6  A koji se uči reči neka daje deo od svakog dobra onome koji ga uči.
6:7  Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje ono će i požnjeti.
6:8  Jer koji seje u telo svoje, od tela će požnjeti pogibao; a koji seje u duh, od duha će požnjeti život večni.
6:9  A dobro činiti da nam se ne dosadi; jer ćemo u svoje vreme požnjeti ako se ne umorimo.
6:10  Zato dakle dok imamo vremena da činimo dobro svakome, a osobiti onima koji su s nama u veri.
6:11  Vidite koliko vam napisah rukom svojom!
6:12  Koji hoće da se hvale po telu oni vas nagone da se obrezujete, samo da ne budu gonjeni za krst Hristov.
6:13  Jer ni oni sami koji se obrezuju ne drže zakona, nego hoće da se vi obrezujete da se vašim telom hvale.
6:14  A ja Bože sačuvaj da se čim drugim hvalim osmi krstom Gospoda našeg Isusa Hrista, kog radi razape se meni svet, i ja svetu.
6:15  Jer u Hristu Isusu niti šta pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego nova tvar.
6:16  I koliko ih god po ovom pravilu žive, na njima biće mir i milost, i na Izrailju Božijem.
6:17  Više da mi niko ne dosađuje, jer ja rane Gospoda Isusa na telu svom nosim.
6:18  Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa duhom vašim, braćo. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije