Efe. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje,
2:2  U kojima nekad hodiste po veku ovog sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
2:3  U kojima i mi svi živesmo nekada po željama tela svog, čineći volju tela i pomisli, i bejasmo rođena deca gneva, kao i ostali;
2:4  Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,
2:5  I nas koji bejasmo mrtvi od grehova ožive s Hristom (blagodaću ste spaseni),
2:6  I s Njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.
2:7  Da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.
2:8  Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji,
2:9  Ne od dela, da se niko ne pohvali.
2:10  Jer smo Njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo.
2:11  Zato se opominjite da vi koji ste nekada po telu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onih koji su se zvali po telu obrezanje, koje se rukom radilo,
2:12  Da bejaste u ono vreme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjevog, i bez dela u zavetima obećanja, nada ne imajući, i bezbožni na svetu:
2:13  A sad u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.
2:14  Jer je On mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, telom svojim,
2:15  Zakon zapovesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednog novog čoveka, čineći mir;
2:16  I da pomiri s Bogom oboje u jednom telu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.
2:17  I došavši propovedi u jevanđelju mir vama dalekima i onima koji su blizu.
2:18  Jer On dovede k Ocu oboje u jednom duhu.
2:19  Tako dakle više niste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,
2:20  Nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hristos,
2:21  Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
2:22  Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božji u duhu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije