Filib. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

A dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer sve jedno da vam pišem meni nije dosadno, a vama je potrebno.
3:2  Čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlih poslenika, čuvajte se od sečenja.
3:3  Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u telo.
3:4  Premda bih se i ja mogao uzdati u telo. Ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, ja još većma,
3:5  Koji sam obrezan osmi dan, od roda Izrailjevog, kolena Venijaminovog, Jevrejin od Jevreja, po zakonu farisej.
3:6  Po revnosti gonih crkvu Božiju, po pravdi zakonskoj bih bez mane.
3:7  No šta mi beše dobitak ono primih za štetu Hrista radi.
3:8  Jer sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda svog, kog radi sve ostavih, i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem,
3:9  I da se nađem u Njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri;
3:10  Da poznam Njega i silu vaskrsenja Njegovog i zajednicu Njegovih muka, da budem nalik na smrt Njegovu,
3:11  Da bih, kako dostigao u vaskrsenje mrtvih;
3:12  Ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nego teram ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos Isus.
3:13  Braćo! Ja još ne mislim da sam dostigao; jedno pak velim: Šta je ostrag zaboravljam, a za onim što je napred sežem se,
3:14  I trčim k belezi, k daru gornjeg zvanja Božijeg u Hristu Isusu.
3:15  Koji smo god dakle savršeni ovako da mislimo; ako li šta drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti.
3:16  Ali šta dostigosmo u onome jednako da mislimo, i po onom pravilu da živimo.
3:17  Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za ugled.
3:18  Jer mnogi hode, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, neprijatelji krsta Hristovog;
3:19  Kojima je svršetak pogibao, kojima je Bog trbuh, i slava u sramu njihovom, koji zemaljski misle.
3:20  Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i Spasitelja očekujemo Gospoda svog Isusa Hrista,
3:21  Koji će preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave Njegove, po sili da može sve sebi pokoriti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije