Kol. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane Boga.
3:2  Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
3:3  Jer umreste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu.
3:4  A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s Njime javiti u slavi.
3:5  Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;
3:6  Za koje ide gnev Božji na sinove protivljenja;
3:7  U kojima i vi nekada hođaste kad živeste među njima.
3:8  A sad odbacite i vi to sve: gnev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih.
3:9  Ne lažite jedan na drugog; svucite starog čoveka s delima njegovim,
3:10  I obucite novog, koje se obnavlja za poznanje po obličju Onog koji ga je sazdao:
3:11  Gde nema Grka ni Jevrejina, obrezanja ni neobrezanja, divljaka ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svemu Hristos.
3:12  Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, i trpljenje,
3:13  Snoseći jedan drugog, i opraštajući jedan drugom ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.
3:14  A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.
3:15  I mir Božji da vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednom telu, i zahvalni budite.
3:16  Reč Hristova se bogato useli među vas, u svakoj premudrosti učeći i savetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pesmama duhovnim, u blagodati pevajući u srcima svojim Gospodu.
3:17  I sve šta god činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista hvaleći Boga i Oca kroza Nj.
3:18  Žene! Slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu.
3:19  Muževi! Ljubite žene svoje i ne srdite se na njih.
3:20  Deco! Slušajte roditelje svoje u svačemu; jer je ovo ugodno Gospodu.
3:21  Očevi! Ne razdražujte dece svoje, da ne gube volje.
3:22  Sluge! Slušajte u svemu svoje telesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga,
3:23  I sve šta god činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima:
3:24  Znajući da ćete od Gospoda primiti platu nasledstva; jer Gospodu Hristu služite.
3:25  A koji skrivi primiće šta je skrivio: i nema gledanja ko je ko.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije