Kol. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Gospodari! Pravdu i jednakost činite slugama znajući da i vi imate Gospodara na nebesima.
4:2  Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj sa zahvaljivanjem.
4:3  Moleći se i za nas ujedno da nam Bog otvori vrata reči, da propovedamo tajnu Hristovu, za koju sam i svezan,
4:4  Da je javim kao što mi treba govoriti.
4:5  Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vreme.
4:6  Reč vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati.
4:7  Za mene kazaće vam sve Tihik ljubazni brat i verni sluga i drugar u Gospodu,
4:8  Kog poslah k vama za to isto, da razbere ko ste vi, i da uteši srca vaša,
4:9  S Onisimom vernim i ljubaznim bratom našim, koji je od vas. Oni će vam sve kazati kako je ovde.
4:10  Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko, nećak Varnavin, za kog primiste zapovesti (ako dođe k vama, primite ga);
4:11  I Isus, prozvani Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jednini moji pomagači u carstvu Božijem koji mi biše uteha.
4:12  Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom.
4:13  Jer ja svedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju.
4:14  Pozdravlja vas Luka lekar ljubazni, i Dimas.
4:15  Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domaću crkvu njegovu.
4:16  I kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u laodikijskoj crkvi, i onu što je pisana u Laodikiju da i vi pročitate.
4:17  I kažite Arhipu: Gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš.
4:18  Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Opominjite se mojih okova. Blagodat sa svima vama. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije