1 Sol. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Jer sami znate, braćo, ulazak naš k vama da ne bi uzalud;
2:2  Nego postradavši pre i osramoćeni bivši, kao što znate, u Filibi, oslobodismo se u Bogu svom kazivati vama jevanđelje Božije s velikom borbom.
2:3  Jer uteha naša nije od prevare, ni od nečistote, ni u lukavstvu;
2:4  Nego kako nas okuša Bog da smo verni da primimo jevanđelje, tako govorimo, ne kao ljudima ugađajući nego Bogu koji kuša srca naša.
2:5  Jer nikad iz laskanja ne govorismo k vama, kao što znate, niti iz uzroka lakomstva: Bog je svedok;
2:6  Niti tražeći od ljudi slave, ni od vas, ni od drugih.
2:7  Mogli smo vam biti na dosadu, kao Hristovi apostoli; ali bismo krotki među vama, kao što dojilica neguje svoju decu.
2:8  Tako smo vas rado imali da smo gotovi bili dati vam ne samo jevanđelje Božije, nego i duše svoje, jer ste nam omileli.
2:9  Jer pamtite, braćo, trud naš i posao: jer dan i noć radeći da ne dosadismo nijednom od vas, propovedasmo vam jevanđelje Božije.
2:10  Vi ste svedoci i Bog kako sveti i pravedni i bez krivice bismo vama koji verujete,
2:11  Kao što znate da svakog od vas kao otac decu svoju
2:12  Molismo i utešavasmo, i svedočismo vam da živite kao što se pristoji Bogu, koji vas je prizvao u svoje carstvo i slavu.
2:13  Toga radi i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas reč čuvenja Božijeg primiste ne kao reč čovečiju, nego (kao što zaista jeste) reč Božiju, koja i čini u vama koji verujete.
2:14  Jer vi, braćo, prođoste kao crkve Božije koje su u Judeji u Hristu Isusu; jer tako i vi postradaste od svog roda kao i oni od Jevreja,
2:15  Koji ubiše i Gospoda Isusa i proroke Njegove, i koji nas isteraše, i Bogu ne ugodiše, i koji se svim ljudima protive,
2:16  I zabranjuju nam kazivati neznabošcima da se spasu; da ispune grehe svoje svagda; ali naposletku dođe gnev na njih.
2:17  A mi, braćo, osirotivši za vama neko vreme licem a ne srcem, većma hićasmo da vidimo lice vaše s velikom željom.
2:18  Zato htedosmo da dođemo k vama, ja Pavle jednom i drugom, i zabrani nam sotona.
2:19  Jer ko je naš nad ili radost, ili venac slave? Niste li i vi pred Gospodom našim Isusom Hristom o Njegovom dolasku?
2:20  Jer ste vi naša slava i radost.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije