1 Sol. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Zato ne mogući više trpeti naumismo sami ostati u Atini,
3:2  I poslasmo Timotija, brata svog i slugu Božijeg, i pomagača svog u jevanđelju Hristovom, da vas utvrdi i uteši u veri vašoj;
3:3  Da se niko ne smete u ovim nevoljama; jer sami znate da smo na to određeni.
3:4  Jer kad bijasmo kod vas kazasmo vam napred da ćemo padati u nevolje, koje i bi, i znate.
3:5  Toga radi i ja ne mogući više trpeti poslah da poznam veru vašu, da vas kako ne iskuša kušač, i da uzalud ne bude trud naš.
3:6  A sad kad dođe Timotije k nama od vas i javi nam vašu veru i ljubav, i da imate dobar spomen o nama svagda, želeći nas videti, kao i mi vas,
3:7  Zato se utešismo, braćo, vama u svakoj žalosti i nevolji svojoj vašom verom;
3:8  Jer smo mi sad živi kad vi stojite u Gospodu.
3:9  Jer kakvu hvalu možemo dati Bogu za vas, za svaku radost kojom se radujemo vas radi pred Bogom svojim?
3:10  Dan i noć molimo se Bogu preizobilno da vidimo lice vaše, i da ispunimo nedostatak vere vaše.
3:11  A sam Bog i Otac naš i Gospod naš Isus Hristos da upravi put naš k vama.
3:12  A vas Gospod da umnoži, i da imate izobilnu ljubav jedan k drugom i k svima, kao i mi k vama.
3:13  Da bi se utvrdila srca vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i Ocem našim, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima svetima Njegovim. Amin.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije